V roku 2021 rozdelí Košický samosprávny kraj prostredníctvom dotácií 600 000 eur

Župa vyčlenila na verejnoprospešné projekty historicky najvyššiu sumu. Dotácie bude prideľovať podľa nových transparentnejších pravidiel, ktoré odporúčala aj mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Okrem čiastky 600 000 eur vyčlenil Kraj ďalších vyše 632-tisíc eur v rámci dotačného programu na podporu cestovného ruchu Terra Incognita.

Na dotácie pre žiadateľov z oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu, mládeže, ale aj sociálnej oblasti vyčlenil Košický samosprávny kraj v roku 2021 zo svojho rozpočtu dokopy 600 000 eur. Ide o historicky najvyššiu čiastku, ktorou župa podporí verejnoprospešné projekty, predložené právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi. „Každým rokom sa snažíme z krajskej kasy vyčleniť na dotácie vyššiu sumu a vo väčšej miere podporovať verejnoprospešné projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov nášho kraja. Zatiaľ čo v rokoch 2016-2018 schválilo Zastupiteľstvo KSK na dotácie každoročne po 300 000 eur, v roku 2019 bolo na tento účel vyčlenených 400 000 eur. Vlani nám spôsobila nečakané škrty v rozpočte pandémia, pre ktorú sa rozpočtovými opatreniami znížila celková suma určená na dotácie na takmer 257 000 eur. Preto som rád, že pre rok 2021 sa nám podarilo vyčleniť historicky najvyššiu čiastku, až 600 000 eur,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zatiaľ čo v minulosti sa mohli o granty uchádzať žiadatelia bez ohľadu na charakter projektu, v roku 2021 sa to mení. Prideľovanie dotácií bude naviazané na vyhlásené výzvy. To znamená, že nebude možné získať dotáciu bez toho, aby bola vyhlásená výzva. Zmeny na poslednom zasadnutí schválilo Zastupiteľstvo KSK, zakotvené sú vo všeobecne záväznom nariadení KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií. „Tento systém prideľovania finančnej podpory sa nám už v minulosti osvedčil pri dotačnom programe pre cestovný ruch Terra Incognita. Vďaka tomu sme napríklad mohli vytvoriť špeciálnu výzvu pre organizátorov podujatí, ktoré museli byť pre pandémiu zrušené. Nový a prehľadnejší systém prideľovania dotácií nám odporúčala zaviesť aj Transparency International Slovensko,“ uviedol župan Trnka.

Žiadosti bude po novom posudzovať dotačná komisia, pričom všetky hodnotenia bude Úrad KSK zverejňovať. V budúcnosti chce Kraj do rozhodovacieho procesu zapojiť aj verejnosť.

Okrem čiastky 600 000 eur v rámci dotácií KSK vyčlenila župa v rozpočte na rok 2021 ďalších vyše 632 000 eur na podporu projektov v cestovnom ruchu v dotačnom programe Terra Incognita, ktorého sprostredkovateľom je Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Cez špecifickú výzvu tak Kraj podporí aj také podujatia, ktoré sa o príspevok uchádzali a uspeli vo výzve 2020, no z dôvodu pandémie COVID-19 sa nemohli uskutočniť.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.01.2021 12:29
Upravené: 02.02.2022 15:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001