V neistej letnej sezóne Košický kraj oslovil Slovákov

Štatistické vyhodnotenie uplynulej letnej sezóny potvrdzuje doposiaľ nevyužívaný potenciál domáceho turizmu v Košickom kraji. Napriek paralýze medzinárodnej mobility, ktorá významne ovplyvnila vývoj návštevnosti, je pre destináciu dobrou správou nárast záujmu o domácu dovolenku v odľahlejších a menej vyhľadávaných lokalitách. Zaznamenané posuny v trendoch návštevníckeho správania Slovákov sú do budúcej sezóny pre Košický kraj prísľubom.

Štatistické vyhodnotenie návštevnosti Košického krajaPo prakticky úplnom zastavení cestovného ruchu v jarných mesiacoch, zaznamenali od mája turistické lokality v Košickom kraji postupný spätný nábeh návštevnosti, s výrazným oživením v prázdninových mesiacoch júl a august. V mesiaci august už dokonca počet návštevníkov výrazne prekročil aj augustovú návštevu z roku 2018 (návštevnosť 08/2018 - 49.545 návštevníkov; 08/2019 - 58.401 návštevníkov; 08/2020 - 53.550 návštevníkov). Tento fakt je možné, vzhľadom na krízové okolnosti, považovať za prekvapujúco úspešné zotavenie dopytu po domácej rekreácii. V letnej sezóne (jún – august 2020) navštívilo Košický kraj spolu 112.798 dovolenkárov, ktorí tu strávili 266.500 nocí. Napriek tomu však výrazne chýbali návštevníci zo zahraničia

Štatistické vyhodnotenie návštevnosti Košického krajaRok 2020 bol pre celé odvetvie cestovného ruchu rokom zmien, ktoré aj náš kraj zasiahli v období trvalo rastúceho záujmu nielen domácich, ale najmä zahraničných turistov. V rokoch 2016 až 2019 boli u nás ťahúňom rastu návštevnosti práve cudzinci, s priemerným medziročným nárastom 24%, zatiaľ čo u domácich to bolo, pre porovnanie, 18%. Cudzinci objavovali náš kraj v čoraz väčšom počte a výrazne rástol aj počet ich prenocovaní. Pre náš kraj to bolo  ocenenie, ale zároveň výzva do ďalšej práce. Tú dnes musíme prispôsobiť novým podmienkam,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Štatistické vyhodnotenie návštevnosti Košického krajaZastavenie medzinárodnej mobility obralo Košický kraj o cenné zdrojové trhy. Dopyt z Česka poklesol o 39%, z Poľska o 59% a z Maďarska o 66%. Okrem silných krajín V4 boli na marketingovom radare Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) najmä krajiny pozitívne ovplyvnené minuloročnými MS v ľadovom hokeji - Nemecko a Spojené kráľovstvo, ktorých tímy sa predstavili v Košiciach. Aj v ich prípade však pandemické obmedzenia a zastavenie leteckej prepravy spôsobili radikálny prepad – v prípade Nemecka 60% a v prípade Spojeného kráľovstva až 90%. Obeťou výpadku leteckej linky sa stal aj dovtedy nádejný Izrael, ktorý zaznamenal de facto 100% výpadok návštevnosti.

Štatistické vyhodnotenie návštevnosti Košického kraja„Vzhľadom na pretrvávajúce obavy z ďalšieho vývoja pandémie a jej bezprostredných ekonomických následkov, sú aktuálne očakávania oživenia turizmu skôr pesimistické a zotavenie odvetvia je odbornou verejnosťou vnímané ako dlhodobý proces v trvaní 3 až 5 rokov. Je preto zrejmé, že aj naša incomingová stratégia bude musieť rešpektovať dlhšie ochladnutie globálneho turizmu,“ uviedla Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KRT. „Preto o to viac pozitívne vnímame záujem slovenskej verejnosti o dovolenku v Košickom kraji. Povzbudzujúci je najmä augustový 12-percentný nárast návštevnosti medzi silným rokom 2018 a ťažkým rokom 2020, ktorý jasne poukazuje na veľký priestor pre ešte mohutnejšie oslovenie Slovákov,“ dodala.

Najviac sa darilo Gemeru a dolnému Zemplínu

Štatistické vyhodnotenie návštevnosti Košického krajaNávštevníci Košického kraja v lete 2020 primárne zamierili do doteraz menej vyťažených lokalít, napríklad na tzv. krajnom východe, v Slovensko krase, či v okolí Zemplínskej šíravy. „Znovuobjavený“ bol takisto gemerský región, ktorý má ideálne predpoklady na trávenie voľného času v prírodnom prostredí bez negatív komerčného turizmu. Tu sa veľkému záujmu tešili jaskyne UNESCO, ktoré v mesiacoch júl a august zaznamenali dvojciferné medziročné nárasty návštevníkov oproti roku 2019. Práve Gemer a dolný Zemplín ukázali v rámci kraja najväčší potenciál zladenia sa s aktuálnym trendom pandemického „slow“ turizmu, keď ich návštevnosť v letnej sezóne poklesla v porovnaní s minulým rokom len o 4%, respektíve 6%. Vysvetlenie sa ukazuje pri delení návštevníkov na domácich a zahraničných - Gemer a dolný Zemplín majú zanedbateľný pokles práve vďaka nárastu domácich návštevníkov. Konkrétne na Gemer prišlo v letnej sezóne 2020 až o štvrtinu viac slovenských turistov ako v minulom roku.

Štatistické vyhodnotenie návštevnosti Košického krajaZ pohľadu budúcej sezóny sú prísľubom aj závery vlastného prieskumu, ktorý si organizácia KRT nechala zrealizovať agentúrou Median SK. Analýza získaných dát totiž ukazuje, že Košický kraj sa v očiach návštevníkov profiluje ako miesto pokojnej dovolenky v prírodnom prostredí, často na odľahlejších miestach. Respondenti najčastejšie uvádzajú, že ich pozitívne zážitky z návštevy lokalít v Košickom kraji sa spájajú práve s prírodou vo všeobecnosti. „Verím, že tento návštevnícky sentiment je do veľkej miery aj výsledkom našej kampane Kraj sveta – Košický svetový kraj, ktorou sme chceli podčiarknuť pozitívnu rovnováhu našej širokej turistickej ponuky a zároveň vzácneho pokoja pri jej spoznávaní. Napokon, svedčí o tom aj naše zistenie, že až 42% opýtaných zvažuje na základe svojej letnej skúsenosti aj zimnú dovolenku v Košickom kraji,“ povedala výkonná riaditeľka KRT.

Štatistické vyhodnotenie návštevnosti Košického krajaPriebeh tohtoročnej letnej turistickej sezóny nám zreteľne ukázal, že práve náš kraj má potenciál osloviť oveľa viac domácich turistov. Je pre nás dôležité, aby sa ich dobrá skúsenosť z leta 2020 pretavila do dôvery, ktorá presvedčí aj ďalších Slovákov, aby sa i po obnovení medzinárodného turizmu vracali do Košického kraja na kratšiu dovolenku, alebo predĺžený víkend. Našimi marketingovými aktivitami ich budeme v tomto rozhodnutí podporovať už od zimnej sezóny 2020/2021 a tešíme sa na budúcu letnú sezónu, ktorá do Košického svetového kraja prinesie ešte viac spokojných návštevníkov ako doteraz,“ uzavrel predseda KSK Rastislav Trnka.

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.12.2020 15:09
Upravené: 21.12.2021 17:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001