V Košickom samosprávnom kraji vrcholí Dobrovoľnícky september

Košický samosprávny kraj upozorňuje na potrebu dobrovoľníctva po celý rok, nielen počas Týždňa dobrovoľníctva.

Začiatok jesene v Košickom samosprávnom kraji už tradične patrí dobrovoľníctvu. Tento rok podujatie opäť vyrástlo a vyústilo do kampane Dobrovoľnícky september. V rámci kraja sa uskutočnili desiatky aktivít zameraných na pomoc iným alebo zveľadenie územia. „Do dobrovoľníckych aktivít v Košickom kraji sa počas septembra zapojilo viac než 1 100 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali vyše 3 000 hodín. Je to dôkaz, že dobrovoľníkom sa môže stať naozaj každý, kto má chuť pomáhať druhým. Okrem toho časť aktivít bola zameraná na revitalizáciu územia alebo realizáciu vodozádržných opatrení. Vďaka dobrovoľníkom a koordinátorom z krajského Programu obnovy krajiny vzniklo v tomto roku v našom kraji už 14 dažďových záhrad,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Jednotlivé projekty celoročne koordinuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DC KK), ktoré patrí pod Košický samosprávny kraj. Tento rok zaznamenalo mimoriadny záujem verejnosti, a to najmä o práce pri budovaní dažďových záhrad. „Vzhľadom na to, že tento rok boli školy pre pandémiu zatvorené, sa mnohé z aktivít presunuli na jeseň. Pandémia ovplyvnila aj charakter dobrovoľníctva, ktorý sa zmenil na environmentálny. V minulosti sme v septembri vo väčšej miere pracovali s klientmi v domovoch sociálnych služieb, tento rok sa naše aktivity presunuli do exteriérov,“ ozrejmila predsedníčka DC KK Miroslava Langerová.

Počas septembra sa dobrovoľníkom v kraji podarilo vybudovať sedem vodozádržných opatrení. V košickej mestskej časti Ťahanovce pribudol takzvaný swale, teda priekopa po vrstevnici. Na Tokaji dobrovoľníci revitalizovali strechu tufovej pivnice v Malej Tŕni, vybudovali jazierko vo Veľkej Tŕni a vyčistili jazierko v Michalovciach. Nové dažďové záhrady pribudli v Košiciach pri SOŠ Ostrovského, Obchodnej akadémii Polárna, Gymnáziu Šrobárová a tiež v Čerhove. Na SOŠ Gemerská v Košiciach zriadili bylinkovú záhradu a v Šemši pripravujú obnovu rybníkov.

Dobrovoľníci uskutočnili aj zbierku šatstva, ktoré putovalo do komunity Karlov Dvor na Tokaji. Taktiež vytvárali darčeky pre deti z Centra pre deti a rodiny v Nižnej Kamenici, čistili sídlisko Ťahanovce, revitalizovali priestor starého cintorína na Žriedlovej ulici v Košiciach. Dobrovoľníci pomáhali aj pri úprave záhrady Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach, zbierali odpad a čistili okolie Kalvárie v Rožňave.

Množstvo aktivít sa počas Dobrovoľníckeho septembra uskutočnilo v Michalovciach. Vďaka nezištnej pomoci pribudli kvetinové záhony v areáli ZŠ Školská, na Gymnáziu Ľ. Štúra, v MŠ Okružná, v MŠ J. Švermu a v podniku Služby mesta Michalovce. Na viacerých miestach natierali oplotenie, revitalizovali ihrisko či lavičky. Pre onkologických pacientov z klubov Venuša a ILCO zorganizovali športový deň.

Aktivity budú plynule pokračovať aj v októbri. Dobrovoľníci plánujú revitalizovať park v centre obce Ochtiná. Osadia lavičky a sprístupnia fontánu. Taktiež vybudujú náučný chodník, ktorý bude kopírovať takmer 3 km dlhú cestu k jaskyni. Pribudne aj oddychová zóna pri vyhliadkovej veži v Hrašovíku, okrasný trvalkový záhon v Nižnej Hutke, náučný chodník v Jaklovciach, detské atrakcie v Spišských Vlachoch, zóna pre výbehy psíkov v útulku v Spišskej Novej Vsi a ďalšia dažďová záhrada na SOŠ Gemerská v Košiciach.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2020 12:59
Upravené: 20.01.2021 16:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001