V Košickom kraji vyhlásili výzvy na podporu rozvoja turizmu pre rok 2019

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, spoločne s Košickým samosprávnym krajom podporia aj v budúcom roku projekty rozvoja turistickej infraštruktúry a služieb. Termín na predkladanie projektových zámerov je 8.2.2019, celková alokácia činí 120-tisíc eur.

Košický samosprávny kraj (KSK) a organizácia Košice Región Turizmus (KRT) podporia v roku 2019 projekty rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 120.000 eur. Znovu sa tak naskytá priestor pre šikovných ľudí s nápadmi, ako posúvať turizmus v Košickom kraji. „V roku 2019 budeme pokračovať vo výzvach, ktoré sú nastavené ako základné mechanizmy rozvoja jednotlivých území cez novú infraštruktúru a zážitky. V tomto roku vďaka nástrojom programu Terra Incognita uzreli svetlo sveta viaceré atraktívne projekty. Spomenúť môžem šesťjazyčný audio-guide v chráme v Ruskej Bystrej, repliku stredovekého šliapacieho žeriavu na hrade nad obcou Vinné či postupné budovanie Banského skanzenu v Gelnici, kde tohto roku pribudla replika pochwerku zo 17. storočia. Všetky už realizované projekty nastavujú kvalitatívnu latku vyššie a naším zámerom je dopracovať sa k takým projektom, ktoré svojou úrovňou dokážu osloviť nielen domáceho, ale i zahraničného návštevníka,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Úplnou novinkou pre rok 2019 bude podpora kreatívneho cestovného ruchu. Hlavným zámerom je nájsť také projekty, ktoré návštevníkovi prinesú absolútne osobný a autentický kontakt s miestom, na ktorom sa nachádza. „Chceme, aby verejnosť túto výzvu vnímala ako maximálne otvorenú všetkým kvalitným a prínosným nápadom. Je tu priestor pre šikovných ľudí, ktorí majú nápad, ako ponúknuť návštevníkovi autentický produkt alebo službu čo najviac zážitkovou formou. Cieľom je aktívne uchovávanie tradícií, kultúrnych hodnôt či remesiel v Košickom regióne. Všetkých záujemcov ubezpečujem, že nás prioritne zaujíma najmä kvalita ideového zámeru a jeho prínos. Formálna rovina, ako aj ďalšie potrebné kroky budú vecou našej vzájomnej komunikácie so žiadateľmi,“ zdôrazňuje výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Na podporu projektov vo výzve „Podpora kreatívneho cestovného ruchu“ je vyčlenených 60-tisíc eur a projektové zámery treba predkladať do 8.2.2019.

„Vyhlasujeme tiež výzvu TOP Lokality, ktorej náplňou je podporovať projekty rozvoja návštevníckej infraštruktúry v okolí pamiatok Svetového dedičstva UNESCO. Chceme, aby sa tieto turisticky exponované a atraktívne miesta ďalej rozrastali, aby okolo nich pribúdala infraštruktúra a služby, ktoré ešte zvýšia návštevnícku atraktivitu daných území,“ hovorí R. Trnka. „Za uplynulé dva roky fungovania tohto podporného mechanizmu možno spomenúť mnoho svetlých príkladov – či už iniciatívu obce Ruská Bystrá v súvislosti s tamojším dreveným chrámom, alebo enormné úsilie nadšencov z Občianskeho združenia Sine Metu v areáli Gombasek. Hľadáme ďalších partnerov s plánom a víziou, ktorých zmysluplné projekty pomôžu k napredovaniu cestovného ruchu v našej destinácii,“ dodala L. Vargová Jurková. Podporené budú znovu projekty, ktoré zlepšujú informačnú dostupnosť lokality a prístup k nej, zlepšujú technický stav existujúcej infraštruktúry alebo vytvárajú úplne novú na miestach, kde je to potrebné. Zámerom je vytvoriť a poskytnúť návštevníkovi komplexnú ponuku cestovného ruchu. Aj v prípade TOP Lokalít je potrebné predkladať projektové zámery do 8.2.2019, pričom na podporu projektov v tomto balíku je vyčlenených 60-tisíc eur.

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2018 16:00
Upravené: 18.01.2019 11:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról