V Košickom kraji bude mať turizmus v roku 2022 zelenú, dostane miliónovú injekciu

Košický samosprávny kraj spúšťa výzvu na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu. Medzi úspešných žiadateľov chce prerozdeliť až jeden milión eur. Podporiť chce najmä autentické a dlhodobo udržateľné zelené projekty, ktoré pomôžu budovať infraštruktúru, ale nebudú mať masový charakter. Kraj takto reaguje na aktuálne trendy ekoturizmu vo svete. O dotáciu sa budú môcť uchádzať všetky právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú služby na území Košického kraja.

Napriek viacerým inovatívnym a podporným aktivitám v cestovnom ruchu v Košickom kraji, chýba na jeho území  dostatočne rozvinutá infraštruktúra. Župa chce preto aj formou podpory projektov dosiahnuť v tejto oblasti rozvoj, avšak bez environmentálnej záťaže a s dôrazom na nemasovovosť. V najnovšej výzve Terra Incognita 2022 chce preto podporiť najmä tri oblasti:  Veľké rozvojové projekty, Ekoturizmus a Cykloturizmus. 

„Hybnou silou v rámci cestovného ruchu po celom svete je v súčasnosti ekotorizmus. V rámci výziev preto podporíme hlavne také zámery, ktoré budú nielen atraktívne, ale budú založené na princípoch ekoturizmu s minimálnym dopadom na životné prostredie. Chceme tak pokračovať v úspešných projektoch z vlaňajšej výzvy, kedy na Morskom oku vznikla exteriérová učebňa, náučný chodník Hornád – Milič či ekovčelnica v Hrabušiciach a ďalšie. Tento rok rozdelíme úspešným žiadateľom historicky najvyššiu sumu, a to jeden milión eur, čo je o 200-tisíc viac ako vlani.   Cieľom je vytvoriť atraktívne a zážitkové regionálne produkty, ktoré v kraji ešte nemáme. Veríme, že tak rozhýbeme nové príležitosti a tiež zvýšime návštevnosť zaujímavých destinácií, ktoré Košický kraj ponúka,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Dotačná výzva Košického samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu  je v rámci programu Terra Incognita zverejnená od 3. septembra 2021. Uchádzači majú možnosť predložiť svoje spracované zámery najneskôr do 24. októbra 2021. Žiadosti sa predkladajú iba elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Grant, pričom oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov. V oblasti Ekoturizmu a Cykloturizmu je výška dotácie od 5-tisíc eur do 50-tisíc eur a pri veľkých rozvojových projektoch je minimálna výška žiadanej dotácie 50-tisíc eur a maximálna až 200-tisíc eur.

Aj v tomto roku sa na príprave a sprostredkovaní výzvy podieľa Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, ktorá zároveň poskytne konzultáciu či pomoc, vrátane zastrešenia marketingových aktivít, a to všetkým žiadateľom i realizátorom  projektov. „Naša viacročná participácia v role implementačného orgánu programu Terra Incognita má jasný cieľ – zvyšovanie atraktívnosti kraja, z ktorého profitujú jeho obyvatelia i podnikatelia a zároveň je lákadlom pre návštevníkov. Veríme, že práve podpora originálnych zelených projektov, rešpektujúcich autentickosť a celkový kontext svojho prostredia, prispeje k zvýšeniu počtu návštevnosti, prenocovaní,  ku skvalitneniu služieb s nižším negatívnym dopadom na zmeny klímy a zachovanie prirodzeného rázu krajiny,“ vysvetlila riaditeľka KOCR Lenka Vargová Jurková

Všetky potrebné informácie o oblastiach podpory, dôležitých dokumentoch a podmienkach aktuálnej výzvy nájdu žiadatelia na stránke www.terraincognita.sk v sekcii aktuálna výzva.

Infosemináre v regiónoch
Na infoseminároch sa dozviete užitočné informácie spojené s predkladaním žiadostí a požiadavkách, ktoré treba pri príprave projektu splniť. Priestor bude, samozrejme, vyhradený aj na vaše otázky. Vzhľadom na aktuálne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 Vás prosíme o registráciu na Infoseminár.

Miesta a termíny plánovaných infoseminárov sú nasledovné:

1. Rožňava, 08. 09. 2021 o 10:00
Registrácia: https://forms.gle/uCT3tw2JBK4N8DuDA

2. Michalovce, 09. 09. 2021 o 10:00
Registrácia: https://forms.gle/b7uXysrHMas9qndn8


3. Spišská Nová Ves, 13. 09. 2021 o 10:00
Registrácia: https://forms.gle/MD9ZqbtYNdFVjc8N9


4. Košice, 17. 09. 2021 o 10:00
Registrácia: https://forms.gle/6G4dhrHVPGsjPiNd9

Online Infosemináre
Online infoseminár sa uskutoční cez portál – Microsoft Teams (nie je potrebná registrácia, ani prihlasovanie – stačí kliknúť na tlačidlo nižšie a v čase semináru sa pripojiť)

 Termíny online infoseminárov:1. Online seminár: 13. 09. 2021, 15:00
Pripojenie k infosemináru >>TU.

2. Online seminár: 22. 09. 2021, 10:00
Pripojenie k infosemináru >>TU.

 

Autor/zdroj: Košice Region Turizmus
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.09.2021 13:30
Upravené: 02.02.2022 17:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001