V Košiciach sa začína najväčšia rekonštrukcia električkových tratí

V Košiciach sa začína s rekonštrukciou koľajovej dopravy a budovaniu integrovaného dopravného systému. Snahou je podpora ekologických druhov dopravy a ich vzájomné prepojenie.

 

Košičania sa musia v najbližšom období pripraviť na znížený komfort pri cestovaní hromadnou dopravou v centre. Prvá etapa Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) Košice v úseku od Námestia Maratónu mieru cez Kuzmányho ulicu po Staničné námestie sa začne v piatok 1. augusta a ako dnes na netradičnej tlačovej konferencii informoval primátor mesta Richard Raši, práce by mali byť ukončené najneskôr do 31. júla 2015.

„Ide o najväčšiu investíciu do modernizácie košickej koľajovej dopravy za posledné desaťročia a jedným z jeho cieľov je integrovať v meste rôzne druhy dopravy - železničnú koľajovú, prímestskú autobusovú a MHD,“ povedal Raši počas jazdy električkou (rok výroby 1983) po trati, ktorá bude modernizovaná.

„Aj vďaka peniazom z Európskej únie majú Košice unikátnu šancu budovať infraštruktúru integrovaného dopravného systému. Cieľom je odľahčiť mesto od áut a zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou, tak ako je to bežné vo vyspelých krajinách Európy. Verím, že okrem infraštruktúry k tomu prispeje aj 28 nových moderných električiek, ktoré Košičania získajú tiež z Operačného programu Doprava,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Víťaz verejnej súťaže, skupina zhotoviteľov diela DÚHA-ZUE (Dúha, a.s. Prešov, ZUE, a.s. Krakov, Poľsko), má zrealizovať práce za celkovú cenu 39,94 milióna eur. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

„Pre Košice je najväčšia investícia do koľajovej dopravy za ostaných 30 rokov veľkým krokom do budúcnosti,“ doplnil Raši. Poznamenal, že prvá etapa modernizácie bude v znamení množstva práce, ale výsledkom budú úplne nové električkové trate s moderným informačným systémom a hlavne tichšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie cestovanie, doplnené navyše o nové súpravy električiek. „Prácami sa budeme snažiť zaťažiť Košičanov čo najmenej, no zároveň ich prosíme o trpezlivosť a pochopenie, veď to robíme pre nich,“ dodal.

Po odovzdaní stavby zhotoviteľovi sa začnú práce na Kuzmányho ulici, hneď po osadení dopravného značenia, demontážou koľajového zvršku a spodku.

Obmedzenie dopravy si vyžiada zjednosmernenie ulice Kuzmányho v smere od Radnice Starého mesta po križovatku so Štúrovou ulicou. Potom sa začnú práce aj na Staničnom námestí, ktoré bude čiastočne uzavreté. Dôjde i k zmene organizácie dopravy v tomto úseku. Všetky linky autobusovej dopravy budú zastavovať na mimoriadnych stanovištiach na Staničnom námestí.

Predmetom realizovaných prác bude najmä komplexná modernizácia električkovej trate, modernizácia obratísk na Staničnom námestí a Námestí Maratónu mieru, výmena koľajového zvršku a spodku, zatrávnenie koľajísk a rekonštrukcia priechodov a prejazdov, rekonštrukcia mosta na ulici Protifašistických bojovníkov, inštalácia 32 kamier po celej dĺžke trate, modernizácia všetkých nástupíšť na celej trase a doplnenie nových, inštalácia ochranných, bezpečnostných a bezbariérových prvkov, vybudovanie nových prístreškov pre cestujúcich, inštalácia elektronických LCD tabúľ, ktoré poskytnú aktuálne informácie o najbližších odchodoch električiek z danej zastávky, preložky dotknutých inžinierskych sietí, modernizácia trakčných vedení v nadzemnej časti električkovej trate v celom úseku a modernizácia cestnej svetelnej signalizácie s preferenciou električkovej dopravy.

 

Autor/zdroj: TASR, foto: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2014 06:00
Upravené: 12.03.2017 12:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001