V Košiciach sa stretnú detské folklórne súbory z celej republiky

Počas mesiacov apríl a máj sa uskutočnilo osem krajských kôl súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov na celom Slovensku. Z týchto kôl sa dostalo 12 detských folklórnych súborov na 27. ročník celoštátnej súťaže s názvom ENIKI BENIKI 2019, ktorá sa bude konať 8. a 9. júna 2019 v košickom Divadle GRAND. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu KSK.

Prehliadka detských folklórnych súborov Eniki beniki 2019V sobotu 8.júna po priestorových a zvukových skúškach začína o 13.30 hod. Súťažný program, kde jednotlivé kolektívy predstavia svoje programové číslo. Okrem súťaže máme pripravené aj sprievodné podujatia – remeselnícke tvorivé dielne – predovšetkým pre účinkujúcich, ale aj pre verejnosť. V nedeľu 9. júna sú účastníci pozvaní na spoločné stretnutie s Mons. Zoltánom Pásztorom v Dóme sv. Alžbety. Budú odetí v tradičných krojoch regiónov z celého Slovenska. Po skončení stretnutia sa v čase medzi 10:30 – 11:00 hod. budú formou sprievodu presúvať po Hlavnej ulici smerom do Jumbo centra, kde o 13:00 hod. nasleduje Galaprogram a vyhlásenie výsledkov súťaže. Srdečne pozývame každého, kto sa zaujíma o tradičnú kultúru nielen nášho regiónu, ale rád si pozrie aj folklór viacerých regiónov Slovenska. Vstup na podujatie je voľný.“ – povedala Zsuzsanna Cehelská, metodička Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.

Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi. „Jednotlivé súťažné čísla hodnotí päťčlenná odborná porota podľa vopred určených kritérií, ktoré vypracovali odborní pracovníci Národného osvetového centra v spolupráci s členmi poradného zboru pre folklór a folklorizmus. Národné osvetové centrum je vyhlasovateľom a zároveň odborným garantom súťaže.“ – vysvetlil Mgr. art. Ondrej Galbička, odborný pracovník Národného osvetového centra pre folklór a folklorizmus.

Na súťaži sa predstavia DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša, DFS Hájenka z Bratislavy, DFS Hajovček zo Strečna, DFS Jelenček z Jelenca, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Kornička z Trenčína, DFS Makovička zo Svidníka, DFS Matičiarik z Banskej Bystrice, DFS Tancovadlo z Piešťan. Košický kraj zastupuje DFS Oriešok zo Smižian a DFS Hanička z Košíc.

Podrobný program nájdete na www.kcubar.sk.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zsuzsanna Cehelská
Metodička pre folklór
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Email: zsuzsanna.cehelska@kcubar.sk
Tel: +421 915 892 007

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2019 16:56
Upravené: 26.07.2021 11:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001