V Košiciach sa opäť stretnú betlehemskí pastieri z troch krajín

V sobotu 2. decembra 2017 budú v metropola Košického kraja znieť hry a piesne betlehemských pastierov. Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizuje 2. a 3. decembra 2017 v Košiciach a v obci Janík 16. ročník Medzinárodného stretnutia betlehemských pastierov. Vianočnú atmosféru s tradičnými zvykmi predstavia kolektívy zo Slovenska, Rumunska a Maďarska.

V sobotu o 19. hodine odštartuje medzinárodné stretnutie galaprogramom v divadle Thália. Okrem betlehemských pastierov z maďarskej obce Gencsapáti, rumunskej obce Györgyfalva, slovenských obcí Janík a Detvianska Huta sa predstaví dobre známy komorný folklórny súbor Szőttes. citarová skupina Fabotó a hudobná skupina Palatka.

Betlehemskí pastieri sa v nedeľu 3. decembra 2017 stretnú na už 16. ročníku podujatia v obci Janík. Podujatie začína o 10.30 hod. v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie ekumenickou bohoslužbou a pokračuje pochodom betlehemcov cez obec O 14. hodine predstavia svoj sviatočný program kolektívy zo slovenských obcí: Janík, Hosťovce, Turnianska Nová Ves, Detvianska Huta. Z Maďarska zavítajú súbory z Gencsapáti, Fűzér, Hatvan a Ópály a zo Sedmohradska nositelia tradícií z obce Györgyfalva. 

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre dnešného človeka veľký význam. Preto je zámerom kultúrneho centra zoznamovať širokú verejnosť s rôznymi tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. K vianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto je zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné. 

Podujatie organizuje Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria spoločne s obcou Janík a Divadlom Thália v Košiciach. V obci Janík svedomito budujú tradíciu betlehemských hier už šestnásty rok. Vzácnosť janíckeho betlehemu spočíva v odovzdávaní tejto tradície z pokolenia na pokolenie. Nezískala divadelnú podobu ako v mnohých obciach, kde hru nacvičujú ľudovoumelecké spolky. Betlehemskí pastieri s anjelom sa objavujú cez vianočné obdobie v obci a navštívia každý dom, aby zvestovali narodenie Ježiša.

Podujatie ponúkne pohľad na tradičné vianočné zvykoslovie vo výtvarnom, folklórnom a remeselnom prejave najmä obecenstvu z mestského prostredia, ktoré sa už neidentifikuje s tradičnými kultúrnymi symbolmi komunity. Projekt chce upútať pozornosť na zabudnuté tradície, zvyky, remeslá, na starodávne kultúrne a duchovné hodnoty, z ktorých dnešný človek môže čerpať. Aktivity projektu podnietia vzťah mladšej generácie k pôvodným tradíciám, povzbudia ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času a zároveň rozvíjajú miestne tradície a remeslá.

„Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne údolia Bodvy a Rudohoria stále živá,“ hovorí riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria Michal Kupec.

V mnohých obciach sú jasličkári, ako ich mnohí nazývajú, aktívni a v čase Vianoc navštevujú domácnosti. Bez tejto tradície si to nevedia predstaviť napríklad obyvatelia Turnianskej Novej Vsi. Jedinečný je aj najstarší anjel z Hosťoviec – pán, ktorý má 91 rokov je v betlehemskej hre anjelom a okrem toho stále vlastnoručne vyrába kačacie pierka, ktoré sa pri vinšovaní používajú. Bude účinkovať aj v nedeľnom programe v Janíku.

Autor/zdroj: Beáta Smutná
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2017 13:15
Upravené: 14.07.2021 14:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine