V Galérii umelcov Spiša otvoria Kontajner spomienok

Galéria umelcov Spiša pripravila k 30. výročiu svojho založenia prvú komplexnejšiu dokumentačnú výstavu nazvanú KONTAJNER SPOMIENOK v kurátorskej koncepcii odbornej pracovníčky Márie Šabľovej. Výstava je prvým galerijným projektom, ktorý sa zameriava na "recykláciu" vybraných dokumentačných a historických faktov. Kontajner spomienok otvoria v stredu 9. augusta o 17.00 hodine.

Kontajner spomienok,  ktorý v šiestich "päťročniciach" sprevádzajú aj ukážky z deponovaných diel, je aj výberom dokumentárnych filmov, mapujúcich udalosti a osobnosti z prostredia galérie. Riaditeľka galérie Lucia Benická k výstave hovorí: " Ide o zámerné doplnenie galerijnej dramaturgie, v ktorej doteraz chýbal komplexnejší pohľad na 'kroniku' vývoja tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku. Retrospektíva je interaktívnym prierezom 30-ročnej činnosti vo vybraných udalostiach s dôrazom na pohľad 'za oponu' štandardnej výstavnej a odbornej práce s cieľom priblížiť históriu aj interaktívnymi nástrojmi: návštevník má tak možnosť 'listovať'  v udalostiach, vizuáloch, filmoch, zapájať sa do 'papierovej' roboty, či výstavníctva a dokumentácie v procese. Projekt bol priam sizyfovským úkolom, keďže komprimovať 30-ročnú činnosť do 6-tich 5-ročných cyklov je náročné, ale nie nemožné: výber udalostí je odrazom interpretácie mladej, nastupujúcej generácie, ku ktorej naša odborná pracovníčka a kurátorka projektu Mgr. Mária Šabľová patrí. Do projektu je zaradený aj výber z top akvizícií galérie za posledných päť rokov, pripravený kurátorkou zbierok Mgr. Kamilou Pacekovou – umožňuje tak  nahliadnuť aj do smerovania našej zbierkotvornej činnosti. A prečo ten názov projektu? Sme 30-ročnou galériou s 30-roč-nými spomienkami. Stali sme sa, obrazne povedané, umelecko-zážitkovým kontajnerom spomienok.”

Výstava KONTAJNER SPOMIENOK je uvedená v troch samostatných, na seba nadväzujúcich blokoch: Minulosť vs. budúcnosť, Príbeh galérie a Portál spomienok. Autorka projektu Mária Šabľová dopĺňa, že „tento retrospektívny pohľad nielen na zbierkový fond, ale aj na komplexnú činnosť galérie je odrazom vývoja umenia, spoločnosti a doby od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť. V rámci troch nosných celkov sú prezentované fotografie, články, texty a iné dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s formovaním galérie a jej etablovaním sa na pôde výtvarného umenia. Jednotlivé celky chronologicky uvádzajú príbeh – 30-ročný život inštitúcie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rámci kultúrneho života nielen na Spiši, ale aj na Slovensku. Primárnym cieľom výstavy je prezentácia činností, ktoré galéria ako zbierkotvorná inštitúcia zabezpečuje a o ktorej častokrát návštevníci nevedia, zároveň aj priame podieľanie sa návštevníkov na výstave – svoje spomienky či fotografie môžu nechávať ako odkazy, resp. vhadzovať do 'kontajnera spomienok', ktorý je pre nich prichystaný.”  

Všetky tri výstavné celky v rámci KONTAJNERU SPOMIENOK sú prezentované samostatne v rozsiahlom renesančnom priestore galérie, pričom stanica pod názvom Portál spomienok bude verejnosti prístupná až do konca marca, 2018.

1. Minulosť vs. budúcnosť  tvorí audiovizuálna prezentácia z minulosti a prítomnosti – najvýznamnejšie udalosti v "príbehu" galérie za posledných 30 rokov, vychádzajúce prevažne z archivačných fotografií. Spätnou väzbou je "kniha želaní" –  interaktívna stena, na ktorej môže návštevník nechať odkaz, predstavu o galérii, čím sa symbolicky podieľa na vytváraní jej budúcnosti.

2. Príbeh galérie je nosnou výstavnou časťou: prepája dokumentačnú a výstavnú časť, pričom vzniká príbeh o histórii galérie od jej vzniku (1987) po súčasnosť (2017). V rámci "päťročníc" dominuje výber z výstavnej a dokumentačnej činnosti: každá etapa je doplnená aj vybraným umeleckým dielom zo zbierky, vystavovanom v danom období. Súčasťou celku sú top akvizície za roky 2012 – 2017 vo výbere kurátorky zbierok Mgr. Kamily Pacekovej, ktoré dopĺňajú zbierkotvorný profil inštitúcie.

3. Portál spomienok tvoria návraty do minulosti, kde interaktívne prvky (tablety, slide-shows) interpretujú históriu galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity. Nosným "portálom spomienok" je interaktívna mapa, ktorá sa stáva stručným sprievodcom vývoja galérie. Súčasťou expozičnej časti sú výpovede pamätníkov o začiatkoch tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku, či o začiatkoch ich umeleckej kariéry.

Galéria umelcov Spiša za posledných 30 rokov (1987 – 2017) v číslach:

– 2 073 diel v zbierkovom fonde k 31. 12. 2016;

– 490 výstavných projektov z domácej a zahraničnej produkcie z diel vyše 2000 autorov;

– 60 vlastných publikácií;

– vyše 570 000 návštevníkov v rámci výstav a nosných kultúrno-výchovných podujatí.

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Galéria umelcov Spiša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2017 09:00
Upravené: 13.02.2018 12:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001