Uvoľňovanie opatrení sa dotklo aj chodu Úradu KSK

Zamestnanci už pracujú v riadnom režime, obnovené je aj prijímanie návštev

Opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa v priebehu posledných troch mesiacov dotkli aj chodu Úradu Košického samosprávneho kraja. Za účelom ochrany verejného zdravia boli zrušené zahraničné pracovné cesty zamestnancov, zakázané boli stretnutia v budove úradu s ľuďmi, ktorí nie sú zamestnancami kraja a zavedená bola práca z domu. Úrad sa tak snažil minimalizovať pohyb ľudí na pracovisku. „Takzvaný home office využívalo napríklad v marci priebežne 130 zamestnancov. Až 71 bolo v prvý mesiac pandémie práceneschopných a 14 využilo ošetrovné člena rodiny. Ani jednu z týchto možností nevyužilo iba 18 zamestnancov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pandémia zmenila aj pracovnú náplň viacerých zamestnancov. Odbor sociálnych vecí okrem iného zabezpečoval obsluhu infoliniek, ktoré poskytovali informácie o novom koronavíruse seniorom aj lekárom v kraji. Zamestnanci so zdravotníckym vzdelaním absolvovali špeciálne školenie na odoberanie vzoriek biologického materiálu pomocou PCR testov. Svojpomocne tak otestovali 1 100 zamestnancov zariadení sociálnych služieb, 350 zamestnancov autobusových dopravcov a testom sa podrobilo aj 190 zamestnancov úradu.

Zamestnanci odborov zdravotníctva a sociálnych vecí distribuovali ochranné pomôcky lekárom, zdravotníkom aj zariadeniam sociálnych služieb. Celkovo bolo od polovice marca rozdistribuovaných takmer milión kusov ochranných pomôcok, medzi nimi boli rúška, respirátory, ochranné obleky, okuliare, rukavice aj rýchlotesty. „Ochranné pomôcky sme distribuovali do ambulancií v kraji a verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Iba poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane lekární je v rámci Košického kraja viac ako dvetisíc. Vzhľadom na tieto vysoké čísla zamestnanci vnútornej prevádzky a ďalší balili ochranné pomôcky a distribuovali ich aj mimo pracovnej doby a cez víkendy. Chcem sa preto poďakovať všetkým kolegom, ktorí pristúpili k týmto novým úlohám zodpovedne. Aj preto sme sa rozhodli odmeniť niektorých mimoriadnou odmenou,“ uviedol Trnka.

Aj po uvoľňovaní opatrení zamestnanci pokračujú s distribúciou ochranných pomôcok, aktuálne úrad prerozdeľuje medzi lekárov v kraji takmer 170 000 kusov chirurgických masiek a respirátorov. Zrušená už bola práca z domu a v samostatnej miestnosti v budove úradu sú možné pracovné stretnutia s osobami, ktoré nie sú zamestnancami kraja. V najbližších dňoch by mala byť obnovená aj riadna prevádzka Kancelárie prvého kontaktu, ktorá poskytuje sociálne poradenstvo. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2020 13:17
Upravené: 19.01.2021 17:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine