Unikátne Dedičstvo Karola Veľkého

Do Košíc prichádza unikátna výstava o otcovi Európy, Karolovi Veľkom. Bol taký významný, že podľa jeho mena sa začali panovníci označovať ako králi. Východoslovenské múzeum Košice prináša ďalšiu mimoriadne zaujímavú výstavu nazvanú Dedičstvo Karola Veľkého. Sprístupnená bude od 22. júna 2017.

Tento panovník, považovaný za patróna integrujúcej sa Európy, doviedol počas svojej vlády Franskú ríšu k najväčšiemu rozkvetu. Kráľ Frankov a cisár Západu, ako je Karol Veľký nazývaný, podporoval školstvo, obchod, umenie, položil základy európskej kultúry a vzdelanosti. Podľa mnohých historikov aj Stalin, Roosevelt a Churchill rozdelili na Jaltskej konferencii v roku 1945 Európu tak, ako bola usporiadaná za Karola Veľkého. Oveľa viac sa dozvedia návštevníci múzea. 

Na príprave výstavy Dedičstvo Karola Veľkého spolupracovali odborníci z Nemecka, Belgicka a Holandska, z krajín, ktoré kedysi ríša Karola Veľkého výrazne ovplyvnila a tvorili jej jadro. Pridali sa i Slovinsko, Chorvátsko, Česká republika a Slovensko. Zaujímavé je, že každá z týchto krajín dostala možnosť výstavu si dotvárať, a tak je v každej krajine jedinečná.

Definitívnu zostavu exponátov, ktoré uvidia návštevníci Východoslovenského múzea v Košiciach kompletizovali slovenskí odborníci z Archeologického ústavu SAV v Nitre a Pamiatkového úradu SR pod vedením Jany Maříkovej - Kubkovej z Archeologického ústavu Akadémie vied v Prahe.

„Výstava je na jednej strane zameraná na obdobie európskeho včasného stredoveku, ako na obdobie, keď vznikala súčasná Európa. Zvláštna pozornosť je venovaná strednej Európe, územiu Slovenska. Pre potreby košickej výstavy bola spracovaná časť venovaná východnému Slovensku. Predmety zapožičané od domácich i zahraničných inštitúcii sem prišli z Nemecka, Českej republiky a Maďarska. Unikátnu kolekciu predstavujú aj exponáty zo slovenských zbierok. K najväčším lákadlám patrí kolekcia nálezov z okolia Nitry z obdobia 9.-10. storočia, kolekcia hrobových výbav z Pražského hradu, Libice a slávny kniežací hrob zo Zemplína,“ vraví Jana Maříková - Kubková a vysvetľuje, že výstava je pokračovaním projektu Kolíska európskej kultúry realizovaného v dvanástich akademických a pamiatkových inštitúciách z deviatich krajín v rámci programu Culture 2007 - 2013. „Ešte pred Košicami tieto exponáty obdivovali návštevníci na troch veľkých výstavách. V belgickom Ename, Prahe a Bratislave a tiež na niekoľkých menších - v Ravenne, Montmajour a v Ľublani.“

Výber exponátov zo Slovenska koordinuje Peter Baxa z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. „V Košiciach uvidia návštevníci výnimočne veľký počet originálov. Veľmi zaujímavá je hlavne výbava staromaďarského kniežacieho hrobu zo Zemplína, ktorá obsahuje mimoriadne veľa vzácnych predmetov. Z hľadiska trojrozmerných exponátov je určite toto najväčším lákadlom. Tento hrob býva vystavovaný úplne kompletný a v origináloch veľmi výnimočne,“ hovorí Peter Baxa a upozorňuje, že návštevníkom by nemali uniknúť pozlátená šálka, kovania, zlaté šperky alebo šabľa s pošvou s obložením zo zlatého plechu.

Návštevníci Východoslovenského múzea v Košiciach by mali využiť unikátnu možnosť vidieť originál zvonu z Bojnej, ktorý patrí k najstarším svojho druhu na svete, alebo známu pixydu z Čiernych Kľačian, železné nálezy z hradiska v Klátovej Novej Vsi, či šperk z pohrebiska z 10. - 11. storočia v Tesárskych Mlyňanoch, zlaté a strieborné šperky z veľkomoravského veľmožského dvorca v Ducovom.

K ďalším lákadlám patrí rekonštrukcia staromaďarského sedla a pre domácich návštevníkov kameň s nápisom z Michaloviec.

Na otvorení výstavy vo štvrtok 22. júna 2017 o 16:00 hod. budú jej autori Mgr. Jana Maríkova – Kubková, PhD. z Archeologickeho ústavu Akadémie vied v Prahe, PhDr. Peter Baxa z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave a PhDr. Dárius Gašaj z Východoslovenského múzea v Košiciach.

 

 

Autor/zdroj: Natália Novotná
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2017 10:57
Upravené: 08.07.2021 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine