Umenie na mieste X otvára svoj 2. ročník - v Košickom kraji vyrastú ďalšie diela.

Projekt Umenie na mieste X, ktorý priniesol do Košického kraja päť unikátnych landartových diel, má pokračovanie. Organizácia Košice Región Ekoturizmus, v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, otvorila jeho druhý ročník.

V pondelok, 16. októbra, sa otvoril druhý ročník výnimočného projektu, ktorý do slovenského cestovného ruchu prináša prepojenie prírody, unikátnych lokalít, umenia a človeka. Jeho cieľom je rozšíriť už existujúcu kolekciu 5-tich umeleckých diel do podoby väčšej outdoorovej galérie vo verejnom priestore Košického kraja. Očakávaným výsledkom bude súbor diel, rozmiestnených na zaujímavých a atraktívnych turistických miestach, ktoré dotvoria krajinu a zároveň budú motivovať k jej spoznávaniu rovnako ako ku kontaktu so súčasným umením v prírode.

Víťazi prvého ročníka projektu vytvorili v rôznych častiach Košického kraja päť diel, ktoré sú od júna dostupné verejnosti: Kométa v Zádielskej doline, Kukaň na Senianskych rybníkoch, Za časom na oblohe pri Herlianskom gejzíre, Račia procedúra pri jazere Turzov a Figová jama pri letohrádku Sans Souci v Iliašovciach. 

„Sme radi, že sa nám podarilo priniesť návštevníkom Košického kraja netradičné zážitky v podobe týchto diel a tešíme sa na nové prírastky,“ hovorí Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Ekoturizmus a zároveň dopĺňa, že: „Ekologický rozmer celého projektu je pre nás veľmi dôležitý. Preto budeme vyberať diela vytvorené s rešpektom k prírode aj lokalite, také, ktoré budú reagovať na špecifiká a jedinečnosť vybraných miest. Je dôležité, aby autori a autorky pri tvorbe pracovali s prírodnými alebo recyklovateľnými či prírodu nepoškodzujúcimi materiálmi a postupmi. Preferovať budeme materiály, ktoré pochádzajú z blízkosti vybranej lokality, a ktoré vhodným spôsobom dotvoria priestor.“

Kurátorom projektu Umenie na mieste X zostáva historik a teoretik umenia Peter Megyeši a do poroty zasadnú: Dorota Kenderová - riaditeľka Východoslovenskej galérie, Viktória Mravčáková - architektka a urbanistka, Peter Tajkov - výtvarný teoretik, Adrián Kobetič – teoretik umenia a kurátor Trnavy a Lenka Vargová Jurková - výkonná riaditeľka organizácie Košice Región Ekoturizmus. 


„Už v pilotnom ročníku projektu Umenie na mieste X nás milo prekvapil veľký záujem umeleckej obce zapojiť sa do takejto neobvyklej formy propagácie turizmu v našom kraji. Aj preto sme sa v druhom ročníku súťaže rozhodli zvýšiť maximálnu čiastku určenú na realizáciu každého z víťazných diel tak, aby bola súťaž pre umelcov ešte atraktívnejšia. Veríme, že teraz im už nič nezabráni pustiť sa aj do realizačne náročnejších diel, ktoré oživia regióny kraja a prilákajú návštevníkov spoznávať ich,“ dodal predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.

Do prvého kola súťaže sa tvorcovia môžu prihlásiť do polnoci 30. novembra. Prostredníctvom on-line formulára je potrebné poslať životopis, portfólio prác a ideový návrh s krátkou anotáciou vysvetľujúcou myšlienku prihláseného diela. Na realizáciu každého z víťazných diel, ktoré sa zhmotnia v lokalitách Košického kraja pred budúcoročnou letnou turistickou sezónou, je vyhradených maximálne 12 000 €. Víťazná autorka, autor alebo tvorivý kolektív získa odmenu vo výške 3 000 €.
 
Všetky dôležité termíny, podmienky účasti v súťaži a ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránke projektu www.umenienamieste.sk  
 


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2023 09:49
Upravené: 18.01.2024 17:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001