ÚĽUV opäť v Košiciach

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvára dnes Regionálne centrum remesiel v Košiciach. ÚĽUV sa už 70 rokov systematicky venuje ochrane a rozvoju tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby. Zriadením tretieho regionálneho centra remesiel prenesie intenzívnejšie svoje činnosti aj do regiónu východného Slovenska. Regionálne centrum remesiel ÚĽUV je zriadené na Mäsiarskej ulici 52 v Košiciach, vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sa už 70 rokov usiluje o to, aby tradičné remeslá a ľudová umelecká výroba na Slovenku nezanikli. ÚĽUV svojou činnosťou podporuje nielen samotných výrobcov, ale aj širokú verejnosť so záujmom o uchovávanie tradícií a rukodielnu výrobu. Vo svojich regionálnych centrách remesiel ponúka spektrum aktivít pre deti aj dospelých. Po úspešnom pôsobení centier v Bratislave a Banskej Bystrici prináša ÚĽUV regionálne centrum remesiel aj do Košíc. V novozrekonštruovaných priestoroch na Mäsiarskej ulici 52 sa tak vytvoril priestor na živé stretnutia s remeslom. Malí aj veľkí sa môžu tešiť na školu remesiel, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky, výstavy, odbornú knižnicu, predaj ľudovoumeleckých výrobkov, poradenstvo pre výrobcov, organizované stretnutia majstrov a nadšencov ľudovej umeleckej výroby a mnohé iné prekvapenia.

„Ako rodená Košičanka som mala aj osobnú motiváciu priniesť ÚĽUV späť do Košíc. Počas mojich študentských čias ÚĽUV dopĺňal tradičný kolorit nášho mesta. A preto ma veľmi teší, že dnes máme možnosť vďaka finančnej podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vrátiť ÚĽUV do metropoly východu. Oživiť spomienky pamätníkov a priblížiť tradičné remeslá mladej generácii,“ hovorí generálna riaditeľka ÚĽUV, Dana Kľučárová.

Ministerstvo kultúry SR ako prijímateľ a Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako subjekt v pôsobnosti prijímateľa v rámci Regionálneho operačného programu spoločne realizovali projekt „Zriadenie Regionálneho centra v Košiciach“, ktorého hlavným cieľom je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu a rozvoj cestovného ruchu. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku bola 1 961 254,48 EUR z toho 85 % bolo financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizáciou predmetného projektu sa komplexne zrekonštruovala národná kultúrna pamiatka – meštiacky dom na Mäsiarskej ulici v Košiciach a tým sa vytvoril priestor pre poskytovanie služieb v oblasti ľudovej umeleckej výroby ako zložky nehmotného kultúrneho dedičstva pre región východného Slovenska.

Prvým podujatím RCR ÚĽUV Košice bude výstava najlepších prác prihlásených do 5. ročníka celoslovenskej súťaže detskej remeselnej tvorivosti V krajine remesiel 2015. Slávnostné otvorenie výstavy, bude 2. 10. 2015, spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení výhercom v dvoch vekových kategóriách (8 – 11 rokov a 12 – 15 rokov). Okrem ocenených detí budú odovzdané aj tri uznania pre pedagógov. Výstava bude verejne prístupná od 5. 10. 2015 do 15. 1. 2016.

Autor/zdroj: Jana Melicherčíková, ÚĽUV
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2015 11:20
Upravené: 17.06.2021 14:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001