„Tradície inšpirujú inovácie“ - Objavujeme čaro Gemera

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja realizuje v okolí budovy zážitkovo-informačnú záhradu Objavujeme čaro Gemera. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“.

Práce v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v RožňaveVíťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúrnej ponuky. V rámci krajského dotačného programu mohol jeden projekt získať finančnú podporu maximálne 20 000 eur.  Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n. o.

Jednou z inštitúcií, ktorá získala finančné prostriedky na realizáciu projektu Objavujeme čaro Gemera je aj  Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave.   Výsledkom projektu bude Zážitkovo-informačná záhrada, ktorá bude miestom netradičného získavania informácií a zábavného trávenia voľného času pre mladú generáciu i širokú verejnosť. Je navrhnutá v spolupráci s partnermi – Gemerské osvetové strediskoGymnázium Pavla Jozefa Šafárika tak, aby  umožnila návštevníkom získať interaktívnou  formou informácie z regiónu.

Práce v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v RožňaveObnova záhrady zahŕňa vybudovanie chodníka, osadenie informačných interaktívnych  tabúľ a  lavičiek pre oddych.

Informačné panely budú v troch jazykových mutáciách (v slovenskom, maďarskom a v anglickom jazyku), ktoré umožnia získať informácie a kontakty aj zahraničným návštevníkom nášho mesta.

Práce v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v RožňaveZrealizovaná zážitkovo-informačná záhrada bude dostupná pre žiakov, študentov i širokej verejnosti. V záhrade bude možný voľný samostatný pohyb, realizácia rôznych vzdelávacích a zábavných aktivít. V kombinácii dostupnej literatúry, či už absenčnej alebo prezenčnej,  v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, pôjde tak o netradičný spôsob spoznávania regiónu Gemer. Jej sprístupnenie je plánované v posledný kalendárny mesiac roku 2019. Presný termín širokej verejnosti bude včas zverejnený.

Autor/zdroj: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2019 09:00
Upravené: 26.07.2021 11:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine