Takzvaný obchvat Košickej Belej sa dočkal rekonštrukcie vozovky

Projekt zahŕňa aj výstavbu zastávkových pruhov a osadenie osvetlenia priechodov pre chodcov.

Košický samosprávny kraj začal rozsiahlu rekonštrukciu cesty II/547, ktorá sa týka úseku od hranice okresov Košice - Košice – okolie až po most cez vodnú nádrž Ružín. Komunikácia prechádza cez katastrálne územia Košická Belá, Košické Hámre a Malý Folkmár. Ide o ďalší z rekonštruovaných úsekov cesty II/547 v rámci projektu „ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty“, financovaného v rámci projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Cesta II/547 tvorí v predmetnom území základný dopravný systém. Verejnú osobnú dopravu na území zabezpečujú najmä autobusy. Na riešenom úseku je poškodený kryt vozovky, nachádzajú sa tu početné výtlky, deformácie, trhliny a lokálne sieťové rozpady. Aj z dôvodu, že na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať, považujeme túto cestu z hľadiska verejnej osobnej dopravy za mimoriadne významnú a jej rekonštrukcia je nevyhnutná,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Rekonštrukcia cesty II/547 začala v polovici mája. K dnešnému dňu bolo položených cca 1100 metrov nového asfaltu na trojpruhu v úseku Košickej Belej. Aktuálne asfaltujú úsek od zastávky Zlatník ku mostu ponad Ružín. Vymenené boli aj zvodidlá v dĺžke 400 metrov. V júni je na pláne nastriekanie vodorovného dopravného značenia na novej ceste, v ďalšom kroku zrealizujú rekonštrukciu vozovky od hranice okresu po Košickú Belú.

Komunikácia v uvedenom úseku vykazovala neúnosnú vozovku a nevyhovujúce asfaltové vrstvy. Existujúce autobusové zastávky na ceste boli bez zastávkového pruhu a nástupíšť a v niektorých úsekoch chýbali zvodidlá. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy bola rekonštrukcia cesty II/547 v tomto úseku nevyhnutná. V rámci rekonštrukcie sa zabezpečí aj úprava autobusovej zastávky Zlatník, nástupište Zlatník, výstavba zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky, osvetlenie priechodov pre chodcov – okres Košice okolie a preložka káblov Slovak Telekom – okres Košice okolie.

Úprava vozovky prebieha postupne po celistvých úsekoch v polovičných profiloch, aby práce neobmedzili dopravu v oboch smeroch. Rekonštrukciu tohto 9 kilometrového úseku ukončia do konca septembra 2023. Stavebné náklady na projekt „ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty“ predstavujú sumu 6 727 972,37 EUR.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.05.2023 12:37
Upravené: 15.01.2024 13:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001