Súťaž pre stredoškolákov „Dovolenka nie je nuda - víkendový vidiecky pobyt“

Tvorivosť študentov 2. ročníkov stredných škôl, ktoré sú zamerané na cestovný ruch, chcú otestovať organizátori krajskej súťaže v cestovnom ruchu. Ich úlohou bude pripraviť a spracovať ponuku v oblasti vidieckeho turizmu na území Košického samosprávneho kraja.

Súťaž organizuje referát cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja (Ú KSK) v spolupráci s Odborom školstva Ú KSK a so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Michalovce.  

„Úlohou súťažiacich je vytvoriť a prezentovať komplexnú /ucelenú  ponuku cestovného ruchu vo svojom regióne so zameraním na vidiecky cestovný ruch a to vytvorením alebo inováciou existujúcej ponuky cestovného ruchu na tému „Dovolenka nie je nuda -  víkendový vidiecky pobyt.“  Pripravená ponuka by mala odrážať jedinečnosť cieľového miesta a služby, ktoré  prilákajú návštevníkov a predĺžia ich pobyt. Ich prezentácia by mala zviditeľniť lokalitu, región, historické pamiatky, remeselníkov, atrakcie , či iné zaujímavosti. Cieľovou skupinou pre zostavenie ponuky sú rodiny s deťmi a dĺžka pobytu sú 2 noci,“ približuje súťaž vedúca referátu cestovného ruchu Adriana Šebešová.

Súťaže sa môžu zúčastniť dvojčlenné družstvá zo stredných škôl, ktoré sa zameriavajú na cestovný ruch, ale aj školy, ktorých študenti sa zaoberajú problematikou gastronómie, hotelierstva, propagácie, vidieckym turizmom a aktivitami v cestovaní.

„Cieľom súťaže je prezentácia nápadov študentov na zvýšenie záujmu o turistickú destináciu Košický kraj. Prostredníctvom súťaže chceme orientovať mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivovať ich na zapájanie sa do diania vo svojom okolí, na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov, naučiť sa ich hľadať nové riešenia pre rozvoj cestovného ruchu vo svojom regióne. Tým študenti získajú pohľad na svoj región očami návštevníkov, čo im umožní vnímať všetky výhody, ale aj nedostatky, ktoré sa v ich regióne v oblasti cestovného ruchu vyskytujú,“ doplnila Šebešová.

Krajská súťaž sa uskutoční v polovici mája, do 19.apríla sa však môžu záujemcovia – stredné školy registrovať na e-mailovej adrese tunde.dzurov@vucke.sk . 

Autor/zdroj: Referát cestovného ruchu/K. Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.04.2017 13:00
Upravené: 20.12.2021 17:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001