Stručná história maďarského divadelníctva v Košiciach

Maďarské divadelníctvo má v Košiciach bohatú tradíciu. Na konci 18. storočia popri nemeckých divadelných predstaveniach sa objavujú aj prvé pokusy divadelných predstavení v maďarskej reči. V roku 1816 bol v meste vznikol prvý maďarský divadelný súbor. V 30-tych rokoch 19. storočia už patril medzi najvýznamnejšie divadelné súbory vtedajšieho Maďarska.

15. februára 1833 tu sa odohrala slávnostná premiéra jednej z najvýznamnejších maďarských divadelných hier od Józsefa Katonu: Bánk bán. V tomto období tu účinkovali najznámejšie postavy maďarského divadelného sveta: Déryné Széppataki Róza, Kántorné, Megyeri, Egressy Gábor, Egressy Béni a mnohí ďalší. Divadelné súbory Ödöna Faragóa a dynastie Latabárovcov sa postarali o nepretržitý vývin maďarského divadelníctva až do roku 1918. Aj medzi rokmi 1918 a 1945 môžeme hovoriť o bohatom maďarskom divadelnom živote v Košiciach, ktorý po roku 1945, žiaľ, nemohol byť obnovený.

V roku 1969 na základe iniciatívy niekoľkých mladých divadelných fanúšikov a z verejnej zbierky bolo založené košické maďarské divadlo Vox humana - ľudský hlas. Toto pomenovanie sa čoskoro znepáčilo nepriateľom Dubčekovej „spoločnosti s ľudskou tvárou". Názov divadla bol zakázaný a súbor bol za trest zlúčený s komárňanským Maďarským oblastným divadlom MOD.

Po tomto kroku košický súbor dostal názov Scéna Thália. Prvá premiéra s pätnásťčlenným súborom bola 29. novembra 1969. Bola to divadelná hra Goldoniho Sluhu dvoch pánov. Keďže žiadnu budovu nemali, herci vlastnoručne prerobili telocvičňu „maďarskej priemyslovky" na divadelnú sálu. V nasledujúcich dvoch desaťročiach vznikalo v tomto neobyčajnom prostredí mnoho nezabudnuteľných divadelných predstavení.

Divadlo Thália pôsobí ako zájazdové divadlo. Zo 160 - 170 predstavení ročne asi 60 odohrá v Košiciach, ostatné na rôznych miestach Slovenska. Často hosťuje aj v Maďarsku. Po spoločenských zmenách v roku 1989 sa divadlo osamostatnilo. Od 1. júla 1990 pracuje pod názvom Divadlo Thália Színház. Pracovné a technické podmienky sa podarilo zlepšiť len čiastočne.

Od roku 1993 divadlo vlastní nehnuteľnosť, ktorá pôvodne nebola určená na divadelné účely. Tu bolo vytvorené Máraiho divadelné štúdio. Rekonštrukcia budovy začala v roku 1994 a v roku 2002 bola dokončená. Budova slúži ako viacúčelová – ako komorné divadlo, administratívna budova a spoločenské centrum.

Na jar 2005 Úrad vlády SR schválil finančnú podporu, z ktorej sa uskutočnila rekonštrukcia divadelnej sály a vstupných priestorov. Vymenili sa skoro 50-ročné sedadlá v hľadisku, čím sa síce znížila kapacita sály, ale sedenie je oveľa pohodlnejšie. Aj javisko dostalo nový povrch. Vo vstupných priestoroch sa zmodernizovali sociálne miestnosti, obnovila sa šatňa aj spoločenská miestnosť.

Zriaďovateľom Divadla Thália Színház je Košický samosprávny kraj. Riaditeľom je József Czajlík.

Kontakt:

Divadlo Thália Színház
Riaditeľstvo a Máraiho štúdio - Timonova 3
Divadelná sála Thália - Mojmírova 1
www.thaliaszinhaz.sk

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2012 15:00
Upravené: 07.03.2017 11:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001