Stredné školy v kraji počas leta modernizujú

Viaceré stredné školy v Košickom samosprávnom kraji (KSK) počas letných prázdnin opravujú svoje budovy a obnovujú ich interiér. V školách a školských zariadeniach je nevyhnutné riešiť havarijné stavy striech, výmenu okien a podlahových krytín, vymaľovať, opraviť fasády, elektroinštaláciu. Vzniknuté havarijné situácie sú financované z bežných výdavkov KSK v závislosti od charakteru stavebných prác.

Z bežných výdavkov v celkovej výške 485. 835 eur obnovia 16 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je KSK. Najviac 58. 400 eur preinvestujú v Školskom internáte na Medickej v Košiciach, kde opravujú kanalizáciu, robia rozvody teplej a studenej vody, maľujú ubytovaciu časť s kuchyňou a jedálňou, vymieňajú sociálne zariadenia. Za takmer 36 tisíc eur opravia sociálne zariadenia na Športovom gymnáziu v Košiciach, kde boli toalety v nevyhovujúcom stave a obklady a dlažba miestami chýbali. Investíciu 35 500 eur si vyžiadala oprava strechy na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Sobranciach, kde strešná krytina bola miestami popraskaná a pretekajúca voda z dažďa poškodzovala omietky. SOŠ technická Michalovciach z bezpečnostných dôvodov vymieňa podlahy, zároveň maľuje priestory školy. Na opravený amfiteáter sa po prázdninách môžu tešiť v Strednej odbornej škole v Kráľovskom Chlmci.Gymnázium na Alejovej v Košiciach a SOŠ ekonomická v Spišskej Novej Vsi vymieňajú okná, pretože v budovách dochádzalo k únikom tepla a k zatekaniu do objektu cez pôvodné netesné okná. Oprava elektrických rozvodov je nevyhnutná na Strednej odbornej škole v Pribeníku, pretože elektrické vedenie už ohrozovalo bezpečnosť ľudí a hrozilo riziko vzniku požiaru. Investície v ďalších školách sú menšieho rozsahu.

„Niektoré školy sme v minulosti opravili aj z peňazí zo štrukturálnych fondov. Nebolo ich však veľa a stále máme školy, kde potrebujeme znižovať energetickú spotrebu budov, či zvýšiť bezpečnosť študentov a zamestnancov Potreba ďalších investícií je teda nevyhnutná,“ povedal vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť budov boli dvom školám - Gymnáziu P. Horova v Michalovciach a Gymnáziu v Gelnici - prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR z Environmentálneho fondu pridelené finančné prostriedky na stavebné úpravy. Školy zateplili a vymenili okná. Celková výška dotácie pre oba subjekty bola 144 906 eur. Navyše Gymnáziu P. Horova boli rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pridelené finančné prostriedky vo výške 30 000 eurúčelovo určené na statické zabezpečenie objektu telocvične.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.08.2015 08:00
Upravené: 24.03.2017 12:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine