Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva mladých ľudí stať sa MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN.

Ilustračný obrázokPoslaním projektu Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018 je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Vybraný delegát bude mať príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN, zúčastniť sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v jeseni 2018), spolupracovať s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Okrem toho získa aj čiastočnú finančnú podporu pre pobyt v New Yorku, uhradené bude mať  cestovné náklady a zaistené ubytovanie.

„Mládežníckym delegátom v OSN sa môže stať každý vo veku od 18 do 25 rokov, s výbornou znalosťou anglického jazyka, so záujmom o diplomaciu a skúsenosťou s prácou v oblasti mládeže. Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa uskutočnia 24. resp. 25. 7. 2018,“ uviedla Darina Čierniková z Asociácie krajských rád mládeže.

Dodala, že podmienkou pozvania na pohovor je zaslanie životopisu, agendy a zdôvodnenia jej výberu v slovenčine a esej na vybranú tému v angličtine do 17. júla 2018 na adresu: osn.delegat(at)akram.sk. Ďalšie informácie o kritériách výberu nájdu záujemcovia na webovej stránke www.akram.sk.

Autor/zdroj: Asociácia krajských rád mládeže
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2018 06:00
Upravené: 18.01.2019 09:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról