Smart Región východné Slovensko - financie a ekonomika

V poradí tretí z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý organizuje Východoslovenská investičná agentúra (VIA) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK) v Prešove 9. februára 2018 o 08:30 hod., bude na tému financie a ekonomika.


Podujatie bude zamerané na informácie o financovaní projektov Smart city (SC) a Smart region (SR) z prostriedkov európskej únie (EU) ale aj národných zdrojov. Získavanie financií, je pre subjekty, ktoré sa rozhodnú realizovať projekty v danej oblasti, jednou z najdôležitejších ale aj najzložitejších úloh. Seminár bude prezentovať nielen teoretickú časť možností financovania, ale aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré si úspešne zabezpečili financovanie a realizovali projekty v oblasti SC a SR. Podrobný program seminára nájdete na tejto adrese.


Podujatie je organizované predovšetkým pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov, miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty, pôsobiace v danej oblasti.

Bližšie informácie na www.agenturavia.sk

Tu nájdete viac informácií o programe seminára aj o možnosti registrácie.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2018 09:04
Upravené: 16.01.2019 17:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról