Slováci zvolia zástupcov do miestnych i krajských samospráv v prvých spoločných voľbách

Keďže ide o spojené voľby, hlasovanie si vyžaduje viac pozornosti, ak občan vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, hlasovací lístok je neplatný.

Po prvýkrát v histórii sa uskutočnia voľby do orgánov územnej samosprávy v jeden deň. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hodiny. Na hlasovacích lístkoch budú všetci oprávnení voliči krúžkovať kandidátov na starostov a primátorov, župana, ako aj poslancov do miestneho i krajského zastupiteľstva a to na dobu štyroch rokov. Pri týchto spojených voľbách by mali voliči zvýšiť pozornosť pri hlasovaní a odvoliť ak, aby bol hlas právoplatne započítaný. Špecifické hlasovanie čaká v týchto voľbách Košičanov. Tí si okrem zástupcov do krajského a mestského parlamentu budú voliť aj kandidátov na posty poslancov a starostov mestských častí.

Volieb sa môže zúčastniť každý obyvateľ kraja, ktorého vek je 18 rokov, pričom zahlasovať môže iba v mieste svojho trvalého bydliska. Na rozdiel od prezidentských či parlamentných volieb je tento raz voličský preukaz neprenosný. V praxi to bude vyzerať tak, že volič sa identifikuje na základe občianskeho preukazu okrskovej volebnej komisii. Tá ho zakrúžkuje v zozname voličov, nasledovať bude prebratie obálok a hlasovacích lístkov.

Každý, kto sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať obec či mesto, a v deň konania volieb aj okrskovú volebnú komisiu, o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Odovzdať hlas môžu aj občania v karanténe s covidom. V takom prípade môžu voliči požiadať o špeciálne hlasovanie. Stačí, ak s touto žiadosťou zavolajú na miestny alebo obecný úrad v mieste trvalého pobytu, v úradných hodinách, a to do piatka 28. 10. do 12:00 hodiny.

Okrsková volebná komisia vo volebnej miestnosti vydá voličovi prázdnu modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Následne vydá voličovi prázdnu bielu obálku a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného či mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby na starostu obce či primátora mesta. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálok potvrdí občan osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. Potom je všetko pripravené k samotnej voľbe, ktorá sa uskutoční „za plentou“ bez prítomnosti ďalších osôb.

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja a primátora či starostu obce alebo mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja môže volič  zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v jeho príslušnom volebnom obvode. Ich počet je uvedený na hlasovacom lístku. Košický kraj má v rámci volieb 11 volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1 – Košice I.

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  5

Volebný obvod č. 2 – Košice II.

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  6 

Volebný obvod č. 3 – Košice III.

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť  - 2 

Volebný obvod č. 4 – Košice IV.

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  4 

Volebný obvod č. 5 – Košice – okolie

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  9 

Volebný obvod č. 6 – Gelnica

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  2 

Volebný obvod č. 7 – Michalovce

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  8 

Volebný obvod č. 8 – Rožňava

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  4 

Volebný obvod č. 9 – Sobrance

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  2 

Volebný obvod č. 10 – Spišská Nová Ves

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  7 

Volebný obvod č. 11 – Trebišov

Počet poslancov, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť -  8 

Ak občan vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, takýto hlasovací lístok je neplatný. V takom prípade na požiadanie okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je potrebné vhodiť do zapečatenej schránky.

Viac pozornosti si bude vyžadovať hlasovanie v Košiciach. Volič môže voliť len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. V praxi to bude vyzerať tak, že Košičania vložia do jednej bielej obálky spolu štyri hlasovacie lístky, a to dva biele pre starostu mestskej časti a poslancov zastupiteľstva mestskej časti a dva biele hlasovacie lístky so sivým pruhom pre voľbu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.

Priebeh sčítavania hlasov budú môcť sledovať aj východniari, a to na webovej stránke Štatistického úradu SR: 

Okrem toho, Ministerstvo vnútra SR zriadilo aj infolinku pre voličov, v prípade potreby stačí zavolať na jedno z telefónnych čísel: 02/4859 2317 alebo 02/4859 2312.

Všetky dôležité informácie týkajúce sa volieb sú zverejnené na webovej stránke  https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2022 12:11
Upravené: 27.01.2023 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine