Skalpelom na šperky

Východoslovenské múzeum v Košiciach zakúpilo nové vybavenie do svojich reštaurátorských a konzervátorských dielní.

Od nového roka začali vo Východoslovenskom múzeu používať pri práci s kovovými zbierkami nový ultrazvukový scaler (skalpel) a pieskovačku. Došlo k výraznému zvýšeniu kvality odborného ošetrenia kovových archeologických nálezov zo zbierkových fondov múzea.

Začalo sa s ošetrovaním nálezov z germánskeho žiarového pohrebiska v Rankovciach. Veľké množstvo kovových archeologických nálezov a nevyhnutnosť ich konzervovania viedli k zakúpeniu daných prístrojov.

„Ultrazvukový scaler (skalpel) je určený na čistenie menších kovových predmetov rôzneho druhu, predovšetkým však šperkov. Slúži na odstránenie tvrdých koróznych vrstiev z povrchu železných predmetov a neušľachtilej patiny z bronzových a iných predmetov. Je účinný pri odstraňovaní krusty z objektov, ktoré nemôžu byť čistené chemicky,“ vysvetľuje Ján Rákoš z historického odboru Východoslovenského múzea. „Pieskovačka je určená na odstraňovanie koróznych vrstiev z rôznych kovových predmetov a archeologických nálezov, predovšetkým z tých, ktoré nie je možné čistiť chemickou metódou.“

Používanie prístroja zabezpečuje kvalitnú prácu s konzervovanými predmetmi bez ich poškodenia. S pomocou zakúpených prístrojov sa budú v budúcnosti pripravovať na rôzne expozičné účely kovové zbierky zo všetkých fondov múzea.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.01.2017 10:00
Upravené: 07.07.2021 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001