SK8: Župani diskutovali o systémovom financovaní modernizácie dopravnej infraštruktúry aj o čerpaní eurofondov

V utorok, 18. marca sa konalo ďalšie stretnutie predsedov samosprávnych krajov v rámci Združenia SK8. Predmetom rokovaní bolo financovanie modernizácie cestnej infraštruktúry v krajoch, dovolenkové poukazy zamestnancov stredných škôl, aj návrh zmeny riadenia eurofondov v programovom období 2021 – 2027 na úrovni samosprávnych krajov.

„Decentralizácia európskych fondov je obzvlášť závažná téma v najbližšom období. Doterajšia skúsenosť z dvoch posledných sedemročných období, ktoré boli, a stále sú, riadené centrálne, nesplnili ten najzákladnejší účel, a to zníženie regionálnych rozdielov. K efektívnejšiemu čerpaniu eurofondov by preto pomohlo, ak by ich riadenie bolo presunuté na vyššie územné celky. Príklady zo zahraničia, kde to tak funguje, ukazujú, že práve takýto model čerpania eurofondov zvyšuje kvalitu života v regiónoch, ktoré najviac zaostávajú,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Dodal, že práve centralizácia eurofondovej agendy na úrovni vlády SR a jednotlivých ministerstiev prináša veľké problémy pri čerpaní  dotácií z európskych štrukturálnych a investičných fondov. „V rámci Intergovaného regionálneho operačného programu, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je čerpanie eurofondov k 31. 12. 2018 na úrovni 12,10 %, pričom sa nachádzame v šiestom roku zo sedemročného programového obdobia. Práve decentralizácia riadenia eurofondov na vyššie územné celky by priniesla vyššiu kvalitu a efektivitu.“

Košický samosprávny kraj preto navrhol a ostatné kraje sa zhodli na tom, aby v novom programovom období mali vyššie územné celky vyššie kompetencie pri manažovaní celého procesu európskych fondov, napríklad vlastné regionálne operačné programy alebo riadiace orgány na úrovni vyšších územných celkov, ktoré by zohľadňovali priority jednotlivých krajov, čo by malo zrýchliť proces čerpania eurofondov.

Predsedovia samosprávnych krajov tiež rokovali o integrácii verejnej dopravy, aj o problematike modernizácie železničnej infraštruktúry v regiónoch. Zhodli sa na tom, že chcú poskytnúť obyvateľov v jednotlivých regiónoch efektívnu verejnú dopravu, v rámci ktorej nebudú súbežne jazdiť poloprázdne vlaky a autobusy, ale ktorá by bola atraktívnou alternatívou pre osobnú automobilovú dopravu.

Témou rokovania bolo aj systematické financovanie budovania a modernizácie cestnej infraštruktúry. Chcú preto rokovať s vládou o vytvorení Fondu rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorý by každoročne prispieval na financovanie ciest II. a III. triedy a vo zvýšenej miere zabezpečil   aj rekonštrukcie ciest I. triedy tak, ako to bolo aj v minulosti.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.03.2019 18:00
Upravené: 28.01.2020 14:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001