S opravami sa začalo už aj v okrese Košice - okolie

Zhotoviteľ STRABAG s. r. o. prevzal vo štvrtok 3 . júla stavenisko na poslednom projekte Cesty KSK 6 v okrese Košice – okolie. A tak sa súvislých opráv konečne dočkajú aj obyvatelia okresu Košice – okolie. V tomto balíku projektov sa v dohľadnej dobe začne s obnovou viacerých frekventovaných úsekov ciest III. triedy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami, na úsekoch Geča – Čaňa, Vyšný Čaj – Nižný Čaj, Hýľov – Zlatá Idka.

Na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji sa počas leta pracuje na súvislých rekonštrukciách vyše 154 kilometrov ciest a 9 mostov, ktoré sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Košický samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu vyše 23 miliónov eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent.

Doteraz zhotoviteľ diela EUROVIA SK a. s. odovzdal do užívania už takmer 9 km ciest v okrese Trebišov a takmer 8 km ciest v okrese Michalovce. Rekonštrukcie sa napríklad dočkala exponovaná komunikácia III. triedy Sečovce - Kravany, ktorá posledné roky dostala zabrať pri tranzitnej doprave v smere sever - juh s cieľom vyhnúť sa plateniu mýta na ceste I/79. Odovzdané boli aj zrenovované cesty III. triedy medzi obcami Falkušovce a Dúbravka, Ridzina a Hatalov a Budkovce. Dovedna je tak motoristickej verejnosti odovzdaných 17 km vynovených komunikácií. Rozostavanosť stavieb v jednotlivých okresoch KSK, ktoré začali odovzdaním stavenísk v mesiacoch marec, predstavuje od 30 do 60 %, a tak ďalšie ukončené úseky budú pribúdať.

Náročnými prírodnými podmienkami je špecifický projekt Cesty KSK 10 – Rožňava - napojenie na Rožňavu. Obsahuje rekonštrukciu úsekov v horských oblastiach Hnileckej doliny. Úseky ciest v Mlynkoch, Dedinkách a Hnilci boli viackrát skúšané povodňami a ich stavebný stav je najhorší v rámci Košického kraja. Zhotoviteľom je STRABAG s. r. o. a stavebné práce sú v plnom prúde.

Všetky stavebné práce na cestách so sebou prinášajú dopravné obmedzenia. V niektorých prípadoch aj uzávierky ciest. Aktuálne dopravné obmedzenia, súvisiace s realizáciou týchto projektov, sú preto uverejňované na internetovej stránke Správy ciest KSK www.scksk.sk a zároveň ich v rámci spolupráce dostáva aj redakcia Zelenej vlny. Podľa podpísaných zmlúv o dielo všetky stavebné práce budú ukončené do konca stavebnej sezóny roka 2014.

Ďalšie finančné prostriedky získal KSK aj na obnovu povodňami poškodených úsekov ciest v okrese Gelnica. V projekte Cesty KSK 12 schválil riadiaci orgán nenávratný finančný príspevok vo výške 1,85 mil. eur na desaťkilometrový úsek cesty II/546 Švedlár - Stará Voda - Nálepkovo – Hnilčík. Momentálne je vo finálnej fáze proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré budú ukončené ešte v tomto roku.

Cesty KSK 6 Košice – okolie 
24,082 km      3 529 771,60 €      Strabag s.r.o.
Cesty KSK 7 Sp. Nová Ves a Gelnica 
31,786 km      5 089 000,01 €      EUROVIA SK a.s.
Cesty KSK 8 Trebišov a Sečovce 
30,652 km      4 298 700,00 €      EUROVIA SK a.s.
Cesty KSK 9 Michalovce a Sobrance 
27,620 km      3 902 799,99 €      EUROVIA SK a.s.
Cesty KSK 10 Rožňava 
30,611 km      4 939 125,00 €     Strabag s.r.o.
Cesty KSK 12 Povodne - Gelnica 
10,001 km      1 853 692,54 €     prebieha VO

spolu 154,752 km         23 613 089,14€

Autor/zdroj: Dana Alezárová, Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.07.2014 14:30
Upravené: 22.11.2021 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001