Reprezentanti Košického kraja v roku 2019 bodovali na viacerých súťažiach

V roku 2019 sa talenty z Košického kraja zapojili do 60 súťaží a takmer 300 tvorivých dielní a vzdelávacích aktivít. Celkovo sa do súťaží v rôznych oblastiach záujmu prihlásilo 5 400 účastníkov z radov mládeže, dospelých aj seniorov. Mnohí z nich získali ocenenia a svoje nadanie a zručnosti obhájili aj na celoslovenskej úrovni.

V uplynulom roku sa v Košickom samosprávnom kraji konalo 44 regionálnych súťaží, 14 súťaží bolo organizovaných v rámci krajskej úrovne a 2 niesli titul celoštátnej súťaže. Regionálne i krajské súťaže priamo nadväzujú na celoštátne súťaže a prehliadky, ktorých ohlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. V rámci Košického kraja plní funkciu koordinátora pre tieto súťaže Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

„Košický kraj má jedno z bohatstiev ukryté v šikovných ľuďoch a preto som rád, že im môžeme aj takouto formou venovať systematickú pozornosť a podporu. V tomto roku chceme inovovať a rozširovať programy, ktoré prispejú k zlepšovaniu podmienok pre rozvoj talentov a umožnia im nájsť uplatnenie vo sférach, v ktorých vynikajú,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V roku 2019 sa v Košiciach konala celoštátna súťaž a prehliadka detských folklórnych  kolektívov Eniki Beniki. Organizáciu a koordináciu prehliadky zabezpečilo Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria. Medzi ocenenými mal zastúpenie aj Košický kraj. Titul laureáta získal Detský folklórny súbor Oriešok zo Smižian. V striebornom pásme sa umiestnil Detský folklórny súbor Hanička z Košíc.

Spišské osvetové stredisko vlani organizačne zastrešilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku speváckych zborov s názvom Viva il Canto. Aj v tejto súťaži získali ocenenia kolektívy, ktoré pôsobia v Košickom kraji. Spevácky zbor Chorus Iglovia zo Spišskej Novej Vsi sa umiestnil v striebornom pásme, Zbor svätého Michala z Michaloviec si získal bronzové pásmo.

Neprofesionálni umelci z Košického kraja ukázali svoj talent aj na ďalších celoštátnych súťažiach a prehliadkach, ktoré sa konajú v rôznych častiach Slovenska. Mimoriadne úspešní boli na prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha. Súťažiaci z Košického kraja si odtiaľto odniesli titul laureáta, jedno zlaté a dve strieborné miesta. Kraj mal svoje zastúpenie aj na súťaži hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, kde sa viacerí súťažiaci umiestnili v zlatom pásme.

V oblasti neprofesionálneho filmu, fotografie a výtvarnej tvorby patrí náš kraj dlhodobo medzi tie najúspešnejšie. Dôkazom toho sú aj cenné umiestnenia na celoštátnej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby Cineama či na súťažnej výstave fotografickej tvorby AMFO

Mladé talenty z Košického kraja sa v uplynulom roku zúčastnili prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva, prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale či celoštátnej súťaže Belopotockého Mikuláš v oblasti divadelnej tvorby.

Pre detské divadelné súbory, ktoré hrajú v maďarskom jazyku, je určená divadelná prehliadka Podunajská jar. Vlani sa tu naše kolektívy umiestnili v zlatom, striebornom aj bronzovom pásme. Reprezentanti nášho kraja nesmú každoročne chýbať ani na najstaršej súťaži v umeleckom prednese s názvom Hviezdoslavov Kubín, ktorá v  roku 2019  oslávila svoje 65. výročie.  Viacerí recitátori z Košického kraja získali významné ocenenia.

„O kvalitné zabezpečenie regionálnych a krajských postupových súťaží, ale aj tvorivých a vzdelávacích aktivít sa starajú odborní pracovníci z našich kultúrnych zariadení, ktorí spolu s inými organizáciami, školami aj občianskymi združeniami vyhľadávajú a podporujú talenty. Tým prispievajú k prezentácii a sebarealizácii šikovných ľudí, no zároveň rozširujú ponuku hodnotných kultúrnych podujatí v Košickom kraji,“ dodal Trnka.

Kultúrno – osvetové zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, každoročne organizačne zastrešujú množstvo tvorivých a vzdelávacích aktivít pre talentovaných ľudí v kraji. V týchto aktivitách bude župa pokračovať aj v tomto roku prostredníctvom programu Rozvoj talentov v Košickom kraji. Pribudnúť by malo aj viac možností na vzdelávanie, zdokonaľovanie a prezentáciu mladých talentov.

Viac informácií o úspechoch jednotlivcov či kolektívov Košického samosprávneho kraja na postupových súťažiach nájdete na tomto odkaze.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.01.2020 10:00
Upravené: 15.01.2021 18:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine