Rastislav Trnka podpísal rozpočet KSK na rok 2018

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka podpísal uznesenie o schválení rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) rokovalo v pondelok 23. apríla aj o návrhu rozpočtu na rok 2018. Hoci tento návrh predtým schválilo 9 z 10 komisií zastupiteľstva KSK a zásadné pripomienky nevyslovili ani ich predsedovia počas rokovania s predsedom KSK Rastislavom Trnkom (nez.), poslanci za stranu Smer - SD podali na zastupiteľstve viacero pozmeňujúcich návrhov. Niektoré z nich prešli, za iné ako bolo úplne zrušenie možnosti, aby v prípade mimoriadnych udalostí mohol predseda KSK rozhodnúť o použití najviac desať percent prostriedkov rozpočtu, nehlasovali ani poslanci, ktorí doteraz Smeru – SD takéto ich návrhy podporili. Návrhy poslancov Smeru - SD spôsobili v prijatom rozpočte viaceré finančné nezrovnalosti, čím výrazne sťažili aj jeho plnenie v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

„Mrzí ma, že ešte pred rokovaním zastupiteľstva neboli v komisiách a ani na stretnutí s ich predsedami vyslovené žiadne výhrady k predloženému návrhu rozpočtu. Napriek tomu, že za prijatie rozpočtu sa vo svojom stanovisku vyslovil aj hlavný kontrolór, poslanci za Smer - SD podali množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktorými chceli viacero výdavkov bez bližšieho zdôvodnenia presunúť do rozpočtovej rezervy. Domnievam sa, že ich zámerom bolo znefunkčniť celý rozpočet. Ťažko sa mi hodnotia aj ich ďalšie návrhy, ktoré sú v rozpore s rozpočtovými pravidlami KSK. Je zvláštne, že poslanci Smeru - SD a ich partneri v čase, keď mali svojho predsedu KSK, s takýmito návrhmi neprišli. Zjavne chceli docieliť presný opak toho, čo by malo byť našim spoločným cieľom, a to sú záujmy obyvateľov kraja. Preto považujem takýto ich prístup za veľmi neprofesionálny a hlavne neúctivý voči obyvateľom nášho kraja," hovorí Rastislav Trnka.

Predseda KSK po prijatí rozpočtu poslancom a médiám avizoval, že takto prijatý rozpočet musia zanalyzovať po právnej a finančnej stránke a na základe toho zváži, či ho podpíše. Analýza ukázala viacero rozporov s rozpočtovými pravidlami KSK. Otázny je aj jeden pozmeňujúci návrh, ktorý atakuje zákonnosť.

„Uvedomujem si, že našou prioritou je rozvoj kraja a zaistenie bezproblémového fungovania inštitúcií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Našťastie niektoré protichodné a nevykonateľné pozmeňujúce návrhy sa budú dať uviesť do súladu s právnymi predpismi pri úpravách rozpočtu na ďalších zastupiteľstvách KSK v priebehu tohto roka. Rozhodol som sa preto, že tento rozpočet podpíšem, čo však neznamená, že sa vzdávam priorít, ktoré som sľúbil občanom. Verím, že aj časť poslancov pochopí, že presadzovanie individuálnych záujmov bez akýchkoľvek dohôd, nie je cestou, ako dosiahnuť rozvoj kraja."

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.04.2018 10:39
Upravené: 17.01.2019 11:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról