Prvé stretnutie historikov a historičiek hostilo viac než 70 odborníkov z celého kraja

Cieľom iniciatívy bolo založenie tradície pravidelných stretnutí odborníkov a spájanie jednotlivcov aj inštitúcií zameraných na výskum a popularizáciu výskumu v oblasti historických vied.

Odborníci na dejiny sa stretli v pondelok, 24. apríla na pôde Východoslovenského múzea v Košiciach. Organizátorom prvého ročníka stretnutia historikov a historičiek bol Odbor kultúry  Košického samosprávneho kraja spolu s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Štátneho archívu v Košiciach.

Práca odborníkov v oblasti histórie ostáva často pred očami návštevníkov skrytá, no to jej na význame neuberá. Som rád, že sa nám spolu s partnermi podarilo vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností a poznatkov aj nadväzovanie nových partnerstiev. Verím, že toto stretnutie povedie k ďalšej popularizácii tohto vedného odboru, vďaka ktorému sa darí odkrývať aj mnohé zabudnuté unikáty nášho kraja," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Do prezentačného panela sa zapojili zástupcovia viac než 20 inštitúcií z celého kraja, reprezentanti múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zástupcovia Slovenského národného múzea Betliar, Opátstva Jasov, Slovenského technického múzea, akademických pracovísk či regionálnych archívov. Zámerom bolo získanie prehľadu o aktivitách odborných pracovísk či príkladoch dobrej praxe, výmena poznatkov a skúseností aj ponuka možnosti vzájomnej metodickej podpory, spoločných projektov a ďalšieho vzdelávania.

Cieľom iniciatívy bolo založenie tradície pravidelných stretnutí odborníkov a spájanie jednotlivcov aj inštitúcií zameraných na výskum a popularizáciu výskumu v oblasti historických vied. Pozvaní boli odborníci, ktorí pôsobia v rôznych typoch inštitúcií na území Košického samosprávneho kraja.  Záverom stretnutia bola dohoda o ďalšej spolupráci v rámci systému pravidelného vzájomného zdieľania informácií medzi jednotlivcami aj inštitúciami.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2023 10:00
Upravené: 15.01.2024 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001