Projekt Posledná míľa o flexibilných formách dopravy úspešne napreduje

Medzinárodný projekt POSLEDNÁ MÍĽA - Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch, sa začal realizovať v apríli 2016. Cieľom tohto projektu, ktorý je podporený programom Interreg Europe, je navrhnúť flexibilný dopravný systém na území Košického samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach.

Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Implementácia projektu prebieha v dvoch fázach. Počas 1. fázy (od 1. 4. 2016 do 30 . 9. 2018) sa zanalyzuje súčasný stav dopravného systému a prekážky zavádzania flexibilného dopravného systému v Košickom kraji, a to v úzkej spolupráci so zástupcami odboru dopravy a referátu cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja. Po ukončení analýz bude nasledovať príprava regionálneho akčného plánu s konkrétnymi opatreniami v oblasti flexibilnej dopravy. Pri jeho tvorbe bude nevyhnutné zapojenie všetkých zainteresovaných strán – dopravcov; miestnych podnikateľov, ktorí by mohli poskytovať služby v oblasti dopravy; starostov obcí; organizácií cestovného ruchu a zástupcov Košického samosprávneho kraja. 

Jednou z posledných aktivít prvej etapy bude uskutočnenie šiestej nadnárodnej výmeny skúseností spojenej s ukážkou príkladov dobrej praxe v dňoch 4. 6. - 7.6. 2018. Hosťujúcou organizáciou bude tentoraz Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Partnerom zo Španielska, Luxemburska, Bulharska, Poľska a Rakúska predstaví príklady flexibilnej mobility na území Košického kraja.

Nadnárodné stretnutia a návštevy príkladov dobrej praxe majú za cieľ spoznávanie úspešných udržateľných a flexibilných riešení dopravy v rámci poslednej míle v turistických destináciách. Tento proces výmeny skúseností a tiež aj politík už začal prinášať svoje ovocie a  partneri sa inšpirovali mnohými navštívenými príkladmi.


Výstupom takto nadobudnutých podnetov a tiež analýzy súčasného stavu dopravného systému v Košickom kraji bude regionálny akčný plán, obsahujúci konkrétne opatrenia v oblasti flexibilnej dopravy. Do jeho tvorby sú zapojené všetky zainteresované strany – dopravcovia, miestni podnikatelia, starostovia obcí, organizácie cestovného ruchu a zástupcovia Košického samosprávneho kraja. Akčný plán bude spracovaný do augusta 2018.

Cieľom medzinárodného projektu Posledná míľa (Last Mile) je navrhnúť flexibilný dopravný systém na území kraja, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., ktorá v spolupráci so zástupcami Košického samosprávneho kraja má záujem tento cieľ dosiahnuť zapojením dopravcov do riešenia a lepšej koordinácie flexibilnej dopravy s pravidelnými linkami verejnej dopravy. 


Projekt prispeje k rozvoju regiónu a bude tak prínosom pre:

  • miestnych obyvateľov, ktorí budú môcť využívať alternatívne formy dopravy v odľahlejších častiach Košického kraja,
  • turistov - zlepšením prístupnosti odľahlých turistických miest flexibilnou dopravou,
  • propagáciu flexibilnej dopravy v regióne.

Druhá fáza (od 01.10.2018 do 30.09.2020) bude zameraná na realizáciu a monitorovanie napĺňania konkrétnych opatrení akčného plánu v oblasti flexibilného dopravného systému.

Dôležitou súčasťou projektu sú aj medziregionálne stretnutia partnerov, ktoré slúžia na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov o príkladoch dobrej praxe v zavádzaní flexibilných riešení dopravy.

Projekt je financovaný z programu Európskej únie Interreg Europe a na realizáciu aktivít projektu v Košickom kraji je pre slovenského partnera plánovaná suma vo výške 171 223 eur. Projekt sa realizuje v medzinárodnom partnerstve, vedúcim partnerom je Environmental Agency z Rakúska. Ďalšími partnermi sú:

  • East Tyrol Regional Management, Rakúsko
  • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Slovensko
  • Club "Sustainable Development of Civil Society", Bulharsko
  • Government of Catalonia, Španielsko
  • Upper Sûre Nature Park, Luxembursko
  • Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship, Poľsko

Viac info o stretnutí a o projekte LAST MILE nájdete TU.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2018 07:47
Upravené: 16.01.2019 19:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról