Príbeh Krásnej Hôrky a jej obyvateľov

Zaujímavosti hradu Krásna Hôrka, ktorý pred požiarom patril medzi najnavštevovanejšie na Slovensku, budú témou sprievodného podujatia k výstave Až na kov. Bude v stredu 5. apríla o 16. hodine v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea na Námestie Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Hrad Krásna Hôrka príde predstaviť pracovníčka Slovenského národného múzea – Múzea Betliar  Mgr. Silvia Lörinčiková, PhD.. Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Až na kov, ktorú môžete aktuálne vidieť vo VSM.

História hradu Krásna Hôrka siaha do obdobia prelomu 13. a 14. storočia. Stojí na území, ktoré donáciou panovníka Bela IV. dostali za svoje zásluhy a vernosť Filip a Detre z rodu Ákosovcov. Z tohto rodu sa vyčlenil rod Bubekovcov (tiež Bebekovcov), ktorí boli zároveň aj staviteľmi hradu a jeho majiteľmi až do roku 1566.

Od roku 1578 sa história hradu spája s rodom Andrássyovcov, pochádzajúcim zo Sedmohradska. Členovia rodu Andrássyovcov rozvíjali svoje podnikateľské aktivity v oblasti baníctva a hutníctva, viacerí predstavitelia rodiny zastávali vo vtedajšej verejnej, štátnej správe a v cirkvi významné funkcie. Boli poslancami uhorského snemu, županmi stolíc (žúp), cisárskymi a kráľovskými komorníkmi, skutočnými vnútornými tajnými radcami a členmi Uhorskej akadémie vied. V štátnickej pozícii bol gróf Július (Gyula) Andrássy (1823 - 1890), ministerský predseda prvej uhorskej vlády, ktorá sa sformovala po rakúsko-maďarskom vyrovnaní vo februári roku 1867. Od roku 1871 bol ministrom zahraničných vecí Rakúska - Uhorska a jedným z hlavných aktérov Berlínskeho kongresu v roku 1878. 

Popri podnikateľstve a politike sa Andrássyovci v 18. a 19. storočí venovali aj zberateľstvu. Boli známymi mecénmi a milovníkmi umenia, a to predovšetkým výtvarného. Ich cieľavedomá zberateľská činnosť bola určujúca pri vzniku rodového múzea na hrade Krásna Hôrka v roku 1857 a rovnako aj pri formovaní zbierkového fondu múzea v polovici 20. storočia.

Hrad Krásna Hôrka bol viackrát prestavaný a rozširovaný, pričom k posledným úpravám došlo na začiatku 20. storočia. Rodové múzeum na hrade Krásna Hôrka, založené Jurajom Andrássym, rozšíril o polstoročie neskôr, v roku 1903, jeho syn gróf Dionýz Andrássy (1835 - 1913) o ďalšie pietne múzeum, ktoré venoval pamiatke svojej milovanej manželky Františke, rodenej Hablawetz (1838 – 1902).

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.04.2017 15:14
Upravené: 07.07.2021 11:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001