Pri Zastupiteľstve KSK bude pracovať 13 komisií

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa 21. januára 2014 zišli na 2.mimoriadnom rokovaní. Hlavným bodom programu bolo kreovanie komisií pre štvrté funkčné obdobie, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov i neposlancov. Pri Zastupiteľstve KSK bude pracovať 13 komisií. Ich práca začne už v najbližších dňoch, pretože na februárovom rokovaní budú poslanci schvaľovať rozpočet kraja na rok 2014 a ďalšie dôležité materiály.

PoslanciV troch komisiách budú podľa platnej legislatívy a doterajších zvyklostí a skúseností pôsobiť len poslanci. Ide o mandátovú komisiu, komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a komisiu k hospodáreniu s majetkom. Do ďalších desiatich komisií boli zvolení aj členovia neposlanci, ktorých delegovali na základe odborných vedomostí a skúseností.

Predsedami jednotlivých komisií sa stali: Mandátová komisia - Janka Brziaková, Komisia na ochranu verejného záujmu - Jaroslav Hlinka, Komisia k hospodáreniu s majetkom - Marián Hojstrič, Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky - Vladimír Saxa, Finančná komisia - Jozef Burian, Sociálna komisia - Jana Mondíková, Kultúrna komisia - Renáta Lenártová, Zdravotná komisia - Mária Grüllingová, Dopravná komisia - László Iván, Školská komisia - Viliam Záhorčák, Komisia regionálneho rozvoja - Jozef Konkoly, Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce - László Köteles, Komisia územného plánovania a životného prostredia - Gejza Sačko.

Komisie Zastupiteľstva KSK s predsedami a členmi - poslancami:

Mandátová komisia - Janka Brziaková (predsedníčka)
Eva Antónyová, Marek Čižmár, Alfonz Halenár, Michal Komara

Na ochranu verejného záujmu - Jaroslav Hlinka (predseda)
Rudolf Bauer, Július Beluscák, László Koteles, Kamil Munnich

K hospodáreniu s majetkom - Marián Hojstrič (predseda)
Jozef Andrejčák, Štefan Bašták, Štefan Duč, Emil Ďurovčík, Michal Komara, Kamil Münnich, István Zachariáš

Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky - Vladimír Saxa (predseda)
Ľubica Blaškovičová, Csaba Furik, Alfonz Halenár, Anna Jenčová, Renáta Lenártová, Ján Kokarda, Ľubica Rošková, Stanislav Vospálek

Finančná komisia - Jozef Burian (predseda)
Pavol Bečarik, Emil Ďurovčík, Ján Kokarda, László Iván, Róbert Puci, Michal Rečka, Iveta Rušinová, Rastislav Trnka

Sociálna komisia - Jana Mondíková (predsedníčka)
Eva Antónyová, Ján Babič, Janka Brziaková, Jaroslav Hlinka, Anna Jenčová, Igor Jutka, Ján Kokarda, Ján Mihalečko, Ján Paľovčík, Vladimír Saxa, Juraj Sobek, Stanislav Vospálek

Kultúrna komisia - Renáta Lenártová (predsedníčka)
Jozef Andrejčák, Ľubica Blaškovičová, Jana Cibereová, Karol Horník, Iveta Kijevská, László Köteles, Juraj Nagy, Igor Petrík

Zdravotná komisia - Mária Grüllingová (predsedníčka)
Eva Antónyová, František Farkaš, Marián Hojstrič, Boleslav Lešo, Jozef Makohus, Ján Mihalečko, Juraj Sobek, Marek Vargovčák

Dopravná komisia - László Iván (predseda)
Ján Babič, Pavol Bečarik, Pavol Burdiga, Rastislav Javorský, Jozef Horváth, Michal Rečka, Iveta Rušinová, Gejza Sačko, Viliam Záhorčák

Školská komisia - Viliam Záhorčák (predseda)
Marek Čižmár, Csaba Furik, Jaroslav Hlinka, Karol Horník, Anna Jenčová, Michal Komara, Jana Mondíková, Igor Petrík, Jozef Makohus, Ľubica Rošková, Daniel Rusnák, Štefan Staško

Komisia regionálneho rozvoja - Jozef Konkoly (predseda)
Jozef Andrejčák, Štefan Bašták, Rudolf Bauer, Pavol Burdiga, László Iván, Jana Mondíková, Róbert Puci, Iveta Rušinová, István Zachariáš, Kamil Münnich, Michal Rečka

Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce - László Köteles (predseda)
Pavol Bečarik,Július Beluscák, Csaba Furik, Boleslav Lešo, Jozef Konkoly, Juraj Nagy, Štefan Petrik, Juraj Sobek, Štefan Staško

Komisia územného plánovania a životného prostredia - Gejza Sačko (predseda)
Štefan Bašták, Pavol Burdiga, Jana Cibereová, František Farkaš, Jozef Figeľ, Jozef Horváth, Boleslav Lešo, Igor Petrik, István Zachariáš

Zoznam členov komisií neposlancov nájdete tu.

Členovia komisií sú odmeňovaní v závislosti od účasti na rokovaniach podľa Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií. Presné znenie zásad nájdete tu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2014 13:30
Upravené: 09.03.2017 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001