Prezenčnú maturitu si na župných školách zvolilo 128 z celkovo 4 526 maturantov

Žiaci budú prezenčne maturovať od 25. mája do 13. júna. Len 16 percent žiakov, ktorí prídu osobne na ústnu skúšku, tak urobia z dôvodu, aby si obhájili lepšiu známku.

Skúšku dospelosti absolvuje prezenčne, teda osobne, len 128 z celkovo 4 526 maturantov na župných stredných školách. Pre pandémiu sa v tomto školskom roku celoplošné písomné ani ústne maturity nekonajú. Školy stanovujú známky len administratívne, na základe aritmetického priemeru z koncoročných známok zo všetkých predošlých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov. Pri výslednom priemere na rozmedzí zaokrúhlia známku nadol. „Na prezenčné maturity sa prihlásilo 128 žiakov, ale len 16 percent z nich tak urobilo z dôvodu, že nesúhlasia s administratívne stanovenou známkou a želajú si obhájiť lepšiu. Pre nás je to pozitívny indikátor, ktorý svedčí o objektívnom hodnotení počas štúdia,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Žiaci budú prezenčne maturovať v termíne medzi 25. májom a 13. júnom za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Nespokojnosť s administratívnym hodnotením je najmenej častým dôvodom, prečo si žiaci zvolili prezenčnú maturitu. „Až 46 percent zo 128 žiakov príde na maturitu osobne, lebo si pridali predmet, prípadne dva, navyše. Zvyšných 38 percent žiakov prejavilo záujem dobrovoľne maturovať z vyššej úrovne cudzieho jazyka, aby napríklad zlepšili svoje vyhliadky na vysokoškolské štúdium,“ konštatoval župan Trnka.

Z celkového množstva 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sa prezenčné maturity budú konať len na 24. Zelené stoly pripravia na 13 gymnáziách a 11 stredných odborných školách. Z gymnázií absolvuje prezenčnú formu maturitnej skúšky najviac žiakov napríklad na gymnáziu v Kráľovskom Chlmci aj na Gymnáziu Poštová 9 v Košiciach. Zo stredných odborných škôl budú žiaci maturovať na SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach, Škole umeleckého priemyslu či na Obchodnej akadémii Trebišov.

Administratívne stanovenie známky z maturity sa nevzťahovalo na predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiaci, ktorí boli oficiálne prihlásení na dobrovoľnú maturitu, mali možnosť do 7. mája písomne toto rozhodnutie zrušiť. Mnohí však svoje pôvodné rozhodnutie nezmenili. Na stredných odborných školách, kde sa štandardne maturuje z úrovne jazyka B1, bol častým dôvodom záujem o vyššiu úroveň B2.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.05.2020 09:54
Upravené: 08.11.2021 14:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001