Predsedovia Združenia samosprávnych krajov SK8 rokovali v Košiciach

Rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 sa konalo 27. júna v Košiciach na Úrade Košického samosprávneho kraja. Predmetom rokovaní bolo zabezpečenie Ambulantných pohotovostných služieb vo všetkých samosprávnych krajoch, ako aj majetkové usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na samosprávne kraje.

Združenie predsedov samosprávnych krajov SK8 rokovalo o Ambulantných pohotovostných službách (APS), ktoré od 1.7. nahradia doterajšie Lekárske pohotovostné služby (LSPP). APS po novom nebudú fungovať v non-stop režime, počas celej noci, ale len do 22.00 hod. Povolenia na prevádzku ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré však do dnešného dňa neobsadilo, ani dočasne nepoverilo niektoré zo stanovených pevných bodov. Tento problém nastal v každom kraji. Predsedovia samosprávnych krajov sa zhodli na tom, že ministerstvo s nimi musí komunikovať viac.

„Nemôže sa stávať, že ministerstvo umiestni pevný bod do obce alebo mesta, kde oň nie je záujem, nenachádzajú sa tu lekári, nie je možné vybrať poskytovateľa zdravotníckych služieb a následne musia túto situáciu riešiť kraje,“ uviedol na tlačovej konferencii predseda KSK Rastislav Trnka.

Predmetom rokovaní bolo aj memorandum o spolupráci samosprávnych krajov na obnove poškodenej krajiny, ktoré by mali predstavitelia samosprávnych krajoch podpísať na území KSK v najbližších mesiacoch. Podľa predsedu KSK, vzhľadom na meniacu sa klímu, ako aj zásahy do lesného a vodného prostredia, je potrebné prijať opatrenia na ochranu životného prostredia.

Košický samosprávny kraj prezentoval aj subdodávateľskú doložku, ktorú by chcel zaviesť v blízkej budúcnosti. Predsedovia samosprávnych krajov hovorili aj možných riešeniach s majetkovým usporiadaním pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami, ktoré v minulosti prešli z vlastníctva štátu na samosprávne kraje.

Rokovania sa zúčastnil aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, ktorý priblížil pripravovanú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2018 13:00
Upravené: 18.01.2019 09:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról