Predsedovia samosprávnych krajov rokovali o čerpaní peňazí z IROP

V piatok, 12. októbra sa rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 konalo na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetom zasadnutia bol okrem iného presun národnostných divadiel pod Ministerstvo kultúry SR, stanovovanie počtu žiakov v prvých triedach stredných škôl aj nepriaznivý stav finančnej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Čerpanie finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené vo všetkých prioritných osiach IROP, je problémom vo všetkých samosprávnych krajoch a bude viesť až k tzv. dekommitmentu, teda k zníženiu celkového objemu eurofondových peňazí, ktoré má k dispozícii Slovensko aj v tomto operačnom programe. V súčasnosti je zo strany Európskej únie kontrolované čerpanie eurofondov priebežne, najviac sa táto kontrola prejaví na konci roka 2018. Nakoľko bolo nastavovanie procesov nového programového obdobia zo strany štátu pridlhé, samosprávne kraje začínajú zazmluvňovať prvé projekty až v tomto roku, teda viac ako štyri roky od začiatku nového programového obdobia. Dekommitment bude pre regióny znamenal zníženie celkového objemu peňazí, ktoré boli na program IROP pre regióny vyčlenené. Upozornil na to Košický samosprávny kraj (KSK) na rokovaní združenia SK8 v Trenčíne.

Predseda KSK Rastislav Trnka vidí dôvod v zdĺhavej príprave implementácie programu zo strany riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Samosprávne kraje bijú na poplach, pretože momentálne beží piaty rok programového obdobia a prvé zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sme mohli podpísať až v tomto roku. Nastavovanie procesov zo strany riadiaceho orgánu trvalo príliš dlho a reálne hrozí, že regióny prídu o peniaze, ktoré boli na tento účel alokované, hoci za vzniknutú situáciu nemôžu,“ uviedol R. Trnka.

Zjednodušiť proces by mohlo zníženie byrokracie  pre prijímateľov, jednoduchšia kontrola verejného obstarávania, aj obmedzenie dvojkolového systému výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, o čom sa zatiaľ iba rozpráva. Predsedovia samosprávnych krajov poverili košickú župu rokovaním s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účelom prijatia opatrení, aby regióny o vyčlenené peniaze v budúcnosti neprišli.

Okrem toho bola predmetom rokovaní aj otázka národnostných divadiel, ktoré by podľa návrhu novely zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti mali prejsť zo samosprávnych krajov pod Ministerstvo kultúry SR. Župani sa jednohlasne zhodli, že odmietajú tento presun kompetencií. „Národnostné divadlá by mali patriť pod kraje, ktoré ich zriaďujú. Tento poslanecký návrh je nepripravený, nedomyslený, boli by sme preto radi, ak by poslanci Národnej rady SR tento návrh neprijali,“ uviedol na tlačovej konferencii predseda Združenia SK8 Jozef Viskupič.

Výsledkom rokovania SK8 je aj plán prípravy zmeny legislatívy, ktorá má zjednodušiť proces zriaďovania a rušenia stredných škôl. V súčasnosti je na tento proces potrebná trojpätinová väčšina krajského zastupiteľstva, čo podľa predsedov samosprávnych krajov spôsobuje problémy najmä vtedy, ak krajské zastupiteľstvo hlasuje v nesúlade s rozhodnutím Ministerstva školstva SR. Právne vákuum navrhujú odstrániť zmenou väčšiny hlasov na nadpolovičnú.

Ďalšie rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 sa bude konať 17. decembra na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.10.2018 09:00
Upravené: 18.01.2019 11:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine