Prácu pedagógov pripomenula župa oceneniami

Tento rok si ocenenie prevezme 25 pedagógov, ktorí svedomito, no s úsmevom vykladajú učivo a realizujú množstvo aktivít aj po pracovnej dobe.

Deň učiteľov si na Slovensku pripomíname symbolicky v deň narodenia Jána Amosa Komenského - 28. 3. Na župe sa stalo tradíciou osláviť tento marcový sviatok oceňovaním výnimočných pedagógov stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Spolu 71 krajských stredných škôl a školských zariadení je tak pracoviskom aj pre dokopy 2 492 výnimočných pedagógov. Podobne ako ich žiaci, aj oni sa do práce svedomito pripravujú. Hľadajú nové možnosti, ako svojich zverencov zaujať a predložiť im nielen nevyhnutné informácie. Dbajú i na znalosti, ktoré obohatia život stredoškolákov aj po poslednom zazvoní školského zvončeka. Kraj chce poďakovať učiteľom, majstrom odbornej výchovy aj vychovávateľom, ktorí nerobia iba to, čo majú v náplni práce, ale ďaleko viac. Od  prípravy žiakov na súťaže, cez  pomoc  pri učení sa remesiel až po súčinnosť pri projektových dňoch či dňoch otvorených dverí, na ktorých aktívne participujú aj v rámci ich voľného času.  

„Župa každoročne posiela na oblasť školstva z krajskej kasy najviac peňazí. Nielen preto, aby sa žiakom dobre vzdelávalo. Myslíme aj na všetkých učiteľov, ktorí si zaslúžia pracovať v dôstojných a moderných učebniach. Učiteľské povolanie je totiž alfou a omegou, vďaka ktorej máme všetky ostatné povolania. Tento rok preto oceníme 25 zamestnancov našich škôl, medzi ktorými sa nájdu učitelia aj majstri odbornej výchovy. Svedomito, no s úsmevom a zároveň aj razantne vykladajú učivo s neoceniteľnou pridanou hodnotou,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Medzi ocenenými sú napríklad pedagogičky zo Spiša. Jedna z nich okrem iného realizuje workshopy súvisiace s manželstvom a rodičovstvom, druhá pomáha žiakom zo sociálne slabších pomerov pri začleňovaní sa do bežného života. Iným príkladom je učiteľ z Michaloviec, ktorý približuje experimentálnu fyziku zábavne, čím popularizuje prírodné vedy. Na Zemplíne pôsobí aj učiteľka biológie a matematiky, ktorá však svoje estetické cítenie využíva pri skrášľovaní interiéru školy. Z rovnakého regiónu je aj ďalšia pedagogička, ktorá rozvíja logické myslenie žiakov tak, že stojí vo vedení školskej knižnice aj šachového krúžku. Na Gemeri zas nájdeme pedagogičku, ktorá je spoluautorkou učebných textov a pracovných zošitov z  podnikovej ekonomiky. Nové trendy na hodinách cudzích jazykov majú stredoškoláci z Hnileckej doliny, ktorí vďaka svojej učiteľke získali na jeden rok americkú asistentku vyučovania. So svojimi žiakmi vyráža do terénu majsterka odborného výcviku z krajského mesta, ktorá prikladá ruku k dielu, aby si na gastronomických špecialitách pochutili i mlsné jazýčky. Nezabúdame ani na remeslo, v kraji máme majstra odbornej výchovy v odbore stolár, ktorý  pripravuje žiakov na súťaže. Ich výrobky ďalej putujú k deťom v nemocniciach či na charitu.

 

Zoznam ocenených pedagógov:

PhDr. Anna Kӧverová, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce

Ing. Mária Čegiňová, SOŠ ekonomická, Stojan 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Ing. Milan Schvarzbacher, MBA, LL.M, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice

PaedDr. Ľubomír Hajdanka, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

RNDr. Dagmar Klímová, Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice

Mgr. Zuzana Takács Galgóczyová, Gymnázium-Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Ing. Jana Vargová, SOŠ obchodu a služieb, Nám. Slobody, Sobrance

PhDr. Anna Pavolová, SOŠ techniky a služieb, Markušovská c.4, SNV

Ing. Viera Venglarčíková, SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske

Ing. Enikő Magyarová, SOŠ techniky a služieb – Müszaki és Szolgátatóipari, Szakkkőzépiskola, Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany

Ing. Zuzana Šivecová, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8,  Rožňava

Ing. Mgr. Nikoleta Puchá, PhD., SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Andrea Pankovics, PhDr., SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec

PaedDr. Daniela Molnárová, Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Mgr. Oľga Szabóová, SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Mgr. Lenka Áronová Fedoreňková, Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice

Mgr. Stanislava Hudranová, Jazyková škola, Javorová 16, SNV

Ing. Alica Varkondová, SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník

Mgr. Alena Klimová, Gymnázium, Poštová 9, Košice

PaedDr. Agáta Németová, Hotelová akadémia, Južná trieda 48, Košice

Jozef Dorko, SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

PhDr. Viera Rusinková, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Mgr. Ondrej Dovalovský, SOŠ techniky a služieb SNP 607, Dobšiná

PaedDr. Eva Blažeková, SOŠ OaS, Rožňavská baňa 211, Rožňava

Ing. Peter Smolnický, SOŠ priemyselných technológií, Košice-Šaca

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 27.03.2024 09:53
Upravené: 27.03.2024 10:01

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001