Poslanci schválili najvyššie verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja

Poslanci Zastupiteľstva KSK na rokovaní v pondelok 21. augusta schválili udelenie verejných ocenení Cena Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektív v roku 2017. Slávnostné odovzdanie ocenení bude koncom októbra v Košiciach.  

Verejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenený kolektív a osobnosti vybrala a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov. V roku 2017 prevezmú Cenu KSK štyria jednotlivci a jeden kolektív. O udelení Ceny predsedu KSK a Plakety predsedu KSK rozhodne Zdenko Trebuľa v najbližších dňoch.

Najvyššie verejné ocenenie Košického samosprávneho kraja získa

Folklórny súbor Hnojňane z Mihaľovec
pri príležitosti 40. výročia založenia súboru za uchovanie ľudových tradícií a interpretáciu zemplínskej ľudovej piesne

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach
za významný prínos v oblasti liečby pacientov s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr, za odbornú vedeckú publikačnú činnosť a prípravu študentov na ich budúce povolanie.

Jeho Excelencia vladyka Milan Chautur, CSsR, eparchiálny biskup
pri príležitosti 60. .narodenín za výrazný prínos pri budovaní ekumenizmu v Košickom kraji, za aktivity pri práci s mladými i sociálne znevýhodnenými skupinami a za rozhodujúci podiel pri začlenení Košickej eparchie do duchovného i spoločenského života kraja.

Jozef Móder, bývalý reprezentant ČSSR a majster Európy vo futbale
pri príležitosti 70.narodenín za futbalovú , hráčsku, trénerskú prácu a reprezentáciu mesta Košice a Košického samosprávneho kraja doma aj v zahraničí.

Ing. Štefan Mráz, podnikateľ
za úspechy v podnikateľskej sfére a za dlhoročnú podporu kultúrnych aktivít, zvlášť v oblasti tradičnej slovenskej ľudovej kultúry.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.08.2017 12:00
Upravené: 13.02.2018 12:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001