Poruchy na asfalte opravia

Na lesnej účelovej ceste medzi Zlatníkom a Opátkou sa na niekoľkých miestach objavili poruchy. Správa ciest KSK bude opravu riešiť so zhotoviteľom v rámci reklamačného konania, ktoré bolo v zmluve dohodnuté.

Ide o lesnú účelovú cestu, ktorá nemá parametre riadnej cesty. Jej povrch je spevnený kamenivom, ktoré cestári zhutňovali a prekryli asfaltom. Samotné cestné teleso ale nie je budované do hĺbky, nemá primeranú stabilitu. Pri prejazde ťažkých áut možno očakávať, že dôjde k narušeniu vrstvy kameniva i asfaltu a k deštrukcii. Práve to je dôvod, prečo je na cestu povolený vjazd vozidiel do dvoch ton. Predpokladáme, že vysoká intenzita dopravy na tejto ceste, ale aj prípadné daždivé jarné počasie môže v ďalších týždňoch spôsobovať aj nové poruchy. Správa ciest KSK bude tento stav sledovať a priebežne riešiť.

Asfaltovým prekrytím kameniva na úseku dlhom štyri kilometre sa výrazne zlepšili podmienky na prejazd vozidiel na účelovej lesnej ceste medzi Opátkou a Zlatníkom. Stále pokračujú práce na dosypávaní krajníc. Tieto práce sa robia bez uzatvorenia úseku.

Obchádzková trasa cez Klenov – Miklušovce – Sedlice – Ľubovec – Ruské Pekľany a Obišovce je zjazdná, dopravné značenie je osadené v zmysle projektu dočasného dopravného značenia. Správa ciest KSK aj naďalej žiada vodičov o opatrnosť pri prejazde a o vzájomnú ohľaduplnosť.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.03.2017 15:00
Upravené: 03.12.2021 09:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001