Cez hranice s Maďarskom oddnes prejdete bez obmedzenia

Uvoľňovanie opatrení prinieslo zmenu aj na hraničných priechodoch. Obyvatelia prejdú bez obmedzení na hraniciach s Českou republikou, Rakúskom aj Maďarskom.

Od 5. 6. 2020 platí na hraničných priechodoch s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom štandardný režim ako pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Znamená to, že od tohto dátumu obyvatelia nie sú povinní pri vstupe do ich krajiny preukázať sa negatívnym testom, absolvovať karanténu, preukazovať účel cesty a taktiež sa ruší 48-hodinová lehota návštevy týchto štátov.

Po novom teda platí, že bez časového ohraničenia môžu prísť na Slovensko všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Česka, Maďarska, Rakúska alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na naše územie cez hraničné priechody z Česka, Maďarska a Rakúska.

Ak tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musia preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).
Hranice s Maďarskom sa v rámci KSK otvárajú postupne. Aktualizované informácie je možné nájsť aj na webovej stránke Správy ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá otváranie koordinuje spolu s Policajným zborom SR.

 

 

Aktuálne obmedzenia ZJAZDNOSTI

05.06.2020  

Oblasť Okres Trebišov

 

ZMENY na hraničných prechodoch s Maďarskom v okrese Trebišov – Počnúc dňom 5.6.2020 budú ZNOVU OTVORENÉ nasledovné hraničné prechody:

cesta III/3689 Veľký Kamenec – Pácin
cesta III/3686 Streda nad Bodrogom – Karos
cesta III/3683 Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

05.06.2020  

Oblasť Okres Rožňava

 

ZMENY na hraničných prechodoch s Maďarskom v okrese Rožňava – Počnúc dňom 5.6.2020 bude hraničný prechod:

cesta II/587 Domica – Aggtelek

ZNOVU OTVORENÝ

05.06.2020  

Oblasť Okres Košice okolie

 

ZMENY na hraničných prechodoch s Maďarskom v okrese Košice okolie – Počnúc dňom 5.6.2020 budú ZNOVU OTVORENÉ nasledovné hraničné prechody:

cesta III/3416 Skároš – Hollóháza, cesta III/3342 Trstené pri Hornáde – Kéked
cesta III/3400 Buzica – Szemere, cesta III/3300 Hosťovce – Hídvégardó

05.06.2020  

Oblasť Košice okolie

 

ZMENY NA HRANICIACH S MAĎARSKOM Hraničný priechod III/3299 Hosťovce – Tornanádaska, určený pre obojstrannú osobnú a nákladnú dopravu do 3,5 tony (doprava iba medzi Slovenskou republikou a Maďarskom), bude od 5. júna 2020 otvorený každý deň bez obmedzenia

Autor/zdroj: Archív KSK, Policajný zbor SR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.06.2020 09:51
Upravené: 19.01.2021 17:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001