Otváracia konferencia Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre Mikroregión Krásny Cserehát

EZÚS Via Carpatia s r.o., ktorého členmi sú Košický samosprávny kraj a Borsod-Abaúj-Zemplén župa, získalo finančné prostriedky v celkovej hodnote viac ako 4,4 milióna eur z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na implementáciu projektu Cezhraničný akčný plán zamestnanosti Mikroregiónu Krásny Cserehát.

27. novembra 2019 sa uskutočnila v Košiciach otváracia konferencia 4 projektov Cezhraničného akčného plánu, v ktorých participuje 5 projektových partnerov zo Slovenskej republiky s celkovým rozpočtom 843 590 €. Prijímateľmi týchto projektov sú partneri: Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou, Mesto Moldava nad Bodvou, Obec Buzica, BARTRANZ s.r.o. a EZÚS Via Carpatia s r.o..

Cieľom jednotlivých projektov je pomocou realizácie projektových aktivít dosiahnuť rozvoj regiónu a podporiť zamestnanosť a miestnu produkciu v mikroregióne Cserehát. V rámci projektov budú v Buzici a v Moldave nad Bodvou vytvorené  trhoviská na predaj lokálnych produktov, uskutoční sa odborný vývoj SOŠ v Moldave nad Bodvou pomocou obstarania moderných laboratórno-technických nástrojov a bude rozšírený už existujúci závod na spracovanie kvalitného tekvicového oleja v Buzici.

„Košický samosprávny kraj v spolupráci s Boršodsko-Abovsko-Zemplínskou župou dlhodobo podporujú dobré nápady a projekty zamerané na rozvoj cezhraničnej spolupráce. Je preto skvelou správou, že vďaka získaným finančným prostriedkom sa v našom kraji podarí zrealizovať štyri projekty, ktoré pomôžu rozhýbať lokálnu ekonomiku, no predovšetkým, ktoré podporia lokálnych producentov a ich výrobky. Plusom je aj zvýšenie kvality vzdelávania na našej strednej škole, v ktorej sa vytvorí nové laboratórium s modernými učebnými pomôckami,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Mikroregión Krásny Cserehát leží medzi mestami Košice a Miškovec. Tento mikroregión už dlhodobo bojuje s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorej príčinu môžeme hľadať v nedostatočne rozvinutej dopravnej a podnikateľskej infraštruktúre, v nízkej vzdelanostnej úrovni obyvateľov a v trende starnúcej populácie. Hlavným cieľom Cezhraničného akčného plánu Mikroregiónu Krásny Cserehát je znížiť mieru nezamestnanosti v Mikroregióne a následne revitalizovať územie regiónu prostredníctvom realizácie 7 projektov zameraných na využitie jeho endogénneho potenciálu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.11.2019 18:00
Upravené: 31.01.2020 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001