Online nadšenci na strednej škole

Dvaja druháci a ôsmi prváci zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach (SPŠE) sa zapojili do nového vzdelávacieho projektu WEB RANGERS, ktorý pripravila spoločnosť Google na Slovensku. Cieľom projektu je motivovať žiakov, aby medzi sebou zdieľali vlastné znalosti a skúsenosti o tom, ako bezpečne a zodpovedne používať internet.

Súťažiaci museli presne vedieť, komu budú pomáhať, ich projekt mal byť dobre šíriteľný medzi viacerými ľuďmi, spôsob spracovania si vybrali taký, aký bol pre nich najzaujímavejší - video, grafika, prezentácia, web, online hra. Na projekte pracovali sami alebo v skupine. „Dostali príležitosť zúčastniť sa kreatívneho workshopu a spolupracovať s expertmi, absolvovali online kurz a získali certifikát Web Rangera garantovaný Googlom,“ vymenúva Izabela Molitorisová zo SPŠE. Odmenou pre stredoškolákov bola návšteva pobočky Googlu.

„Študenti našej školy sa do tejto výzvy s nadšením zapojili, vytvorili zaujímavé projekty, splnili všetky kritériá potrebné k odovzdaniu prác. Boli úspešní a tak sa nám podarilo zúčastniť aj na slávnostnom vyhodnotení tejto súťaže, ktorá sa konala v Prahe,“ hovorí riaditeľ školy Štefan Krištín.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch „Impact HUB Praha“, kde sa pre všetkých úspešných študentov tak z Čiech, ako aj zo Slovenska vytvoril priestor pre vzájomné spoznávanie sa,predstavenie niektorých prác. Diskutovali o vhodných spôsoboch a možnostiach, ako ľudí informovať o týchto rizikách.

„Študentom sa táto akcia veľmi páčila, získali sme námety a možnosti, ako ďalej tieto projekty rozvíjať a zlepšovať. Ako škola sa plánujeme naďalej zúčastňovať na takýchto súťažiach a motivovať študentov k tvorbe rôznych materiálov, či už web stránok, blogov, prezentácií, ktoré by v súčasnej dobe mohli byť všetkým nápomocné,“ uzavrel riaditeľ.

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.02.2016 14:00
Upravené: 16.10.2021 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001