Ocenenie pre Východoslovenské múzeum

Prestížne ocenenie za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok získali Dárius Gašaj a Ján Rákoš z historického odboru Východoslovenského múzea v Košiciach, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja. Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2014 získali v kategórii Objav – nález za objav germánskeho žiarového pohrebiska v Rankovciach. Ocenenie udelila redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Žiarové hroby v teréneGermánske žiarové pohrebisko v Rankovciach bolo objavené náhodne. Začiatkom mája 2014 získali odborní pracovníci Východoslovenského múzea v Košiciach malý súbor železných predmetov, ktoré sa celkom nečakane našli v lese, na území katastra obce. Súbor obsahoval šatovú sponu, nôž a zlomky kovaní štítu. Predmety a tiež nálezcom opísané nálezové okolnosti poukazovali na to, že ide o porušený žiarový hrob z rímskej doby, čo sa potvrdilo pri následnej obhliadke miesta nálezu.

Východoslovenské múzeum uskutočnilo v lokalite malý záchranný výskum a preskúmalo ďalšie tri žiarové hroby. V letnej sezóne 2014 sa na pohrebisku začal jeho systematický výskum. Podľa predbežných zistení sa pohrebisko rozkladá na ploche približne 60 x 40 metrov. Vlani sa preskúmala plocha 100 m2, na ktorej bolo odkrytých a zdokumentovaných prvých 20 žiarových hrobov. Tie sa nachádzali pod vrstvou lesnej pôdy a spočívali v plytkých jamkách zahĺbených v kamenistom podloží. Pohrebisko bolo porušené len v malej miere.

Ojedinelé nálezy zlomkov kovových predmetov, skla, kalcinovaných (prepálených) kostí a črepov, nachádzajúce sa vo vrstve nad hrobmi a v ich okolí, mohli byť pôvodne inventárom hrobov, ale aj súčasťou pohrebného hrobu pozostalých.

Pohrebisko v Rankovciach sa vyznačuje pozoruhodnou skladbou nálezov. V preskúmaných hroboch sa našli predmety germánskeho pôvodu , ale aj nálezy, ktoré pochádzajú z rímskych provincií i zo severu Európy z gótskeho prostredia. Objav pohrebiska v Rankovciach priniesol nové poznatky o kultúrno-etnickom a historickom vývoji osídlenia východného Slovenska v staršej rímskej dobe. Vo výskume pohrebiska sa naďalej pokračuje.

Autor/zdroj: Revue Pamiatky a múzeá
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2015 09:00
Upravené: 17.06.2021 13:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine