Obyvateľom Spiša už slúžia obnovené cesty aj mosty v troch obciach, na ďalších ťahoch sa pracuje

Rekonštrukčné práce župa sfinalizovala počas letných prázdnin tak, aby boli k dispozícii ešte pred zimou a práce nebránili plynulosti cestnej premávky.

Vodiči na Spiši už cestujú po zrekonštruovaných cestách a mostoch. Košický samosprávny kraj odovzdal do používania obnovené úseky v Olcnave, Kluknave aj v Markušovciach spolu za približne 830 - tisíc  eur. Ich spoločným menovateľom bola zanedbaná kontrola, vek a narastajúca intenzita dopravy.

„Medzi dôležité rekonštrukcie ciest sme tento rok zaradili aj tú v Olcnave. Prívalové dažde boli strašiakom pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch blízko cesty III/3241 v intraviláne obce.  Jej nedostatočné odvodnenie dlhodobo spôsobovalo zatápanie domov. Oprava tohto narastajúceho problému bola nevyhnutná a ja som rád, že sa podarila k spokojnosti Olcnavčanov. Práce za viac ako 114  -  tisíc sme stihli ešte pred jeseňou, ktorá so sebou každoročne prináša daždivé počasie,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. V rámci stavebných prác bolo vybudované odvodnenie pozdĺž nehnuteľností formou otvorených a krytých žľabov až do miestneho potoka. Počas prác sa zrealizovali aj výmeny podložia v miestach prekopávky. Na záver pribudol na celom úseku nový asfalt.

Počas leta župa odovzdala do používania aj ďalšie cestné objekty. Finálnych úprav sa dočkal aj most nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava, ktorý  už vodiči využívajú bez ťažkostí. Rekonštrukčné práce sa začali v máji minulého roka a zlý technický stav viac ako 60 rokov starého mosta bol viditeľný už na prvý pohľad. Na spodnej stavbe mosta sa nachádzali trhliny a hydroizolácia už bola nefunkčná. V rámci prác bol odstránený mostný zvršok, vybudovala sa nová spriahajúca doska, vybudovalo sa nové mostné príslušenstvo a rovnako sa tiež dobetónovali záverné múriky. Pristúpilo sa tiež k oprave spodnej stavby, úprave nivelety cesty a úprave okolia. Keďže sa most nachádza nad železničným priecestím, práce čiastočne obmedzili aj železničnú dopravu. Jeho obnova si vyžiadala takmer 545 – tisíc eur. Bezpečný most už od leta slúži všetkým vodičom z okolia, pre ktorých je dôležitým cestným ťahom a zároveň privádzačom na diaľnicu D1v smere z Hnileckej doliny.

Stavbári už dokončili práce aj na moste M873 cez potok Korytnica za obcou Markušovce. Viac ako sto ročný most už predstavoval bezpečnostné riziko, preto župa pristúpila k jeho komplexnej obnove. Súčasťou rekonštrukcie za takmer 170 – tisíc eur bolo hlavne odstránenie porúch a  zvýšenie jeho zaťažiteľnosti. Súčasťou rekonštrukcie bolo odstránenie jestvujúcej nosnej konštrukcie a na jej mieste bola vybodovaná nová z vopred predpätých tyčových prefabrikátov so spriahajúcou doskou. V rámci stavby bol odstránený mostný zvršok a časť spodnej stavby, dobudovali sa nové úložné prahy, krídla a nový mostný zvršok. Súčasťou stavby bola úprava cesty III/3244 v nevyhnutnom rozsahu a tiež úprava Teplického potoka v mostnom otvore. V rámci stavby sa realizovala aj úprava okolia mosta. Šírkové parametre vozovky na moste zostali zachované. Šírka mosta sa po realizácii navrhovaných úprav zväčšila o 2 metre, dĺžka mosta sa zvýšila o približne 3,60 metra.

„Na Spiši aj aktuálne východniari stretnú cestárov, prebiehajú tam ďalšie rekonštrukcie ciest a mostov. Ešte do zimy by mali vodiči jazdiť po obnovenom moste M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany, zrekonštruovanom moste M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR  v Gelnici,  ako aj po obnovenej ceste medzi  Jaklovcami a  križovatkou  v smere na Turzov,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2022 08:08
Upravené: 26.01.2023 16:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001