Obria ruka bude listovať na nádvorí Barkóczyho paláca

Ostrov kultúry, ktorý vznikne ako Otvorená zóna 4 v Barkóczyho paláci na Hlavnej ulici 48, kde sídli pracovisko Verejnej knižnice Jána Bocatia, predstavili v stredu 17. októbra zástupcovia Úradu KSK a zhotoviteľa. Košický samosprávny kraj získal na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 657 712 €, celkové náklady sú 778 841 €.

Projekt Ostrovy kultúry Otvorená zóna 4 – Barkóczyho palác – knižnica je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu KSK.

Budova Barkóczyho paláca, v ktorej sa nachádzajú špeciálne oddelenia Verejnej knižnice J. Bocatia, má nádvorie, ktoré je zo všetkých strán uzavreté. Napriek tomu, že objekt má ideálnu polohu na Hlavnej ulici v historickom centre mesta, nádvorie sa využíva len sporadicky na ojedinelé výstavy. Dvor totiž nie je chránený pred nepriazňou počasia, nespĺňa estetické parametre, chýba mu primerané vybavenie.

Cieľom projektu je vytvoriť kultúrny, vzdelávací a informačný priestor, ktorého účelom bude sprístupňovanie informácií o regióne a organizovanie kultúrnych podujatí v atraktívnom prostredí. Projekt pomôže s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Barkóczyho paláca. Vďaka rekonštrukcii nádvoria paláca vznikne multifunkčný priestor pre kultúrne trávenie voľného čase. Zrekonštruované priestory budú vybavené novými interiérovými prvkami a informačnými a komunikačnými technológiami. Tie sa budú používať pri kultúrno-spoločenských aktivít aj na účely programu Terra Incognita.

Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, všetci obyvatelia mesta, ktorí cielene vyhľadávajú kultúrne podujatia, ale aj náhodní okoloidúci v historickom centre Košíc, či zahraniční turisti, ktorí na nádvorie Barkóczyho paláca prídu. Pripravované podujatia budú mať rôzne zameranie. Vďaka projektu získa kvalitne vybavené priestory Verejná knižnica J. Bocatia, ale aj Kultúrne centrum KSK, ktoré tu bude realizovať program Terra Incognita.

Čiastočná obnova pozostáva zo stavebnej obnovy a úpravy časti objektu, ktorý prináleží Barkóczyho palácu – časti 1. podzemného podlažia, 1. nadzemného a 4. nadzemného podlažia tzv. podkrovia. Obnova pozostáva z odvetrania a odvlhčenia suterénnych priestorov dvorového severného krídla a rekonštrukcie hygienických zariadení v suteréne pre celoročné využívanie. Prvé nadzemné podlažie bude zrekonštruované pre účely informačného centra, klub spisovateľov, výstavnú sieň a multifunkčnú spoločenskú miestnosť. Keďže obývateľné časti podkrovia nespĺňajú účel, budú prerobené, neobývaná časť bude zateplená. Svoje priestory tu získajú oddelenia Kultúrneho centra KSK.

Archeologický výskum na nádvorí zachytil kamenné murivo severnej steny suterénu s vetrákom. Po zániku staršej stavby bol suterénny priestor zasypaný. V druhej polovici 19. Storočia bola do priestoru suterénu vykopaná a postavená murovaná gravitačná kanalizácia. Stratigrafia vrstiev na skúmanej ploche bola na viacerých miestach porušená recentnými zásahmi (úprava dvora v polovici 90-tych rokov). Výskumom sa získala zbierka keramických fragmentov, ktorá datuje jednotlivé nehnuteľné nálezy. (Mário Comisso, Archaeoservices s..o., odštepný závod Východ, Prešov)

Na nádvorí paláca vznikne kultúrno-informačná a relaxačno-oddychová zóna s priestorovo a časovo diferencovaným využitím pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Vznikne priateľský multifunkčný priestor, kde v symbióze umeleckých artefaktov a prírodných materiálov vznikne harmonický celok. Kombinácia pevného a mobilného sedenia umožní vytvoriť spolu so státím na pavlači variabilnú kapacitu nádvoria na rôzne aktivity od 30 do 100 miest na sedenie. Dominantou nádvoria bude pódium s prúdiacou vodou. Prvky na sedenie budú znázorňovať prsty, ktoré listujú v knihe. Prsty vytvoria organickú možnosť na relaxačné sedenie. Sú navrhnuté ako segmentové diely, ich tvarovanie umožní voľné prúdenie dažďovej vody. Dvor bude prekrytý ľahkou konštrukciou a systémom veľkorozmerných slnečných clôn – plachiet, ktoré budú chrániť pred slnkom a dažďom.

Barkócziho palác je dvojposchodová baroková budova medzi dómom a divadlom. Predný trakt bol postavený v roku 1754, zadný trakt pochádza z konca 18. storočia. Je to jeden z prvých mestských palácov v Košiciach. Budova je zaujímavá aj tým, že tu sídlila prvá Košická sporiteľňa.

Projekt:
Ing. Pavol Berinšter , IDS Košice, s.r.o., Košice
Ing. Ján Piliarkin, Profi Projekt, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ:
PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, Prešov

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2012 15:30
Upravené: 07.03.2017 11:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine