Novým kontrolórom Košického samosprávneho kraja sa stal Jozef Hudák

Krajskí poslanci prerokovali aj výsledky kontroly NKÚ, podľa ktorej je košická župa na 2. mieste spomedzi všetkých VÚC, čo sa týka účinnosti údržby a opráv mostov.

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja rokovali v pondelok 23. augusta už po 26.-krát v tomto volebnom období. Jedným z hlavných bodov programu bola aj voľba hlavného kontrolóra KSK. Súčasnému kontrolórovi, Ľubomírovi Hudákovi, skončilo funkčné obdobie v auguste minulého roka. Voľba prebehla až po tom, čo Generálna prokuratúra SR vydala stanovisko, v zmysle ktorého je možné vykonať voľbu hlavného kontrolóra aj počas krízovej situácie, ktorá bola vyhlásená vládou v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Prihlášky podalo päť kandidátov, a to Ondrej Bernát, Vojtech Farkaš, Jozef Hudák, Valent Mokrý a Roman Pillár. Krajskí poslanci volili hlavného kontrolóra tajnou voľbou, nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov získal Jozef Hudák, ktorý vykonával funkciu kontrolóra aj pre Prešovský samosprávny kraj.

Krajskí poslanci prerokovali aj výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá sa zaoberala údržbou a rekonštrukciami mostov na cestách II. a III. triedy, ktoré vlastnia samosprávne kraje. Podľa nej je Košický samosprávny kraj na 2. mieste spomedzi všetkých VÚC čo sa týka účinnosti údržby a opráv mostov. NKÚ konštatoval, že košická župa zvýšila investície do rekonštrukcií mostov v porovnaní s predchádzajúcimi volebnými obdobiami. Vďaka obnoveniu činnosti mostných čiat sa zlepšila aj údržba mostných objektov. Kontrolóri tiež konštatovali, že z takmer 5 400 mostov, ktoré spravujú kraje, je až 1 154 z nich v najhorších troch kategóriách, čo sa týka ich stavebno-technického stavu a vyžadujú si okamžitú opravu. Z toho v Košickom kraji je zo 660 mostov v takomto stave v súčasnosti 169 z nich. „Aj napriek tomu, že máme asi najhorší stav mostov spomedzi všetkých VÚC, je pre nás dobrou správou, že podľa NKÚ sme v posledných štyroch rokoch zvýšili účinnosť ich opráv a údržbu. Faktom však je, že samosprávne kraje nedisponujú dostatočným rozpočtom na to, aby boli všetky tieto mosty opravené. Krajom by preto pomohla zmena financovania zo strany štátu tak, aby sme sa vedeli účinnejšie starať o tieto mosty. O tejto otázke budeme rokovať s ministrom dopravy,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Krajské zastupiteľstvo schválilo aj 2. úpravu rozpočtu v tomto roku. Zmeny v krajskej kase si vyžiada návšteva Svätého Otca, ktorý v septembri navštívi Slovensko. Košický samosprávny kraj vyčlenil na tento účel 346 000 eur. Finančné prostriedky budú použité napríklad na zabezpečenie autobusovej dopravy, ktorá bude zvážať veriacich z farností, úpravu komunikácií, zabezpečenie umeleckej produkcie na štadióne Lokomotívy v Košiciach, LED navigačných panelov aj prenájom mobilných tribún. Okrem toho krajskí poslanci schválili aj upravený návrh na poskytnutie finančného príspevku pre Juhomoravský kraj, ktorý v júni postihlo tornádo. Župa na základe darovacej zmluvy poskytne tomuto regiónu 30 000 eur, finančné prostriedky vyčlenil kraj z rezervného fondu.

Schválený bol aj návrh na finančné vysporiadanie investícií s občianskym združením BONA FIDE, ktoré v župných priestoroch spravuje centrum nezávislej kultúry Tabačku Kulturfabrik. Kraj započíta investíciu nájomcu vo výške viac než 26-tisíc eur, čím sa zníži celkový dlh Tabačky. Týmto krokom chce župa pomôcť nezriaďovanej kultúre, ktorú vo veľkej miere ovplyvnila pandémia.

Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa bude konať 25. októbra.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.08.2021 13:56
Upravené: 02.02.2022 16:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine