Novou službou kraj pomáha opatrovníkom v domácnosti

Košický samosprávny kraj (KSK) myslí na občanov, ktorí sa v rodinnom prostredí starajú o svojich príbuzných. V polovici septembra tohto roka spustil takzvanú odľahčovaciu službu. Najviac 30 dní v kalendárnom roku ju môžu využívať opatrovníci v ambulantnej alebo pobytovej forme.

„Chápeme, že opatrovanie príbuzného s ťažkým zdravotným postihnutím v domácom prostredí je fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné. V kraji sme sa rozhodli takýchto ľudí odľahčiť a dopriať im zaslúžený oddych. Môžu odísť na dovolenku či kúpeľnú liečbu, zrelaxovať a načerpať nové sily bez toho, aby sa museli obávať, kto sa postará o ich blízkeho. Nová služba funguje vo všetkých trinástich zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je kraj,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Župa začala poskytovať odľahčovaciu službu aj napriek tomu, že povinnosť zabezpečiť ju ukladá zákon obciam a mestám.

V auguste 2019 registroval Košický kraj 10 276 neformálnych opatrovateľov, z ktorých väčšina má nárok na poskytnutie služby. Podmienkou dočasného umiestnenia opatrovaného na odľahčovaciu službu je posudok z príslušného úradu práce o tom, že je odkázaný na pomoc inej osoby. Záujemca o odľahčovaciu službu musí v prípade záujmu podať žiadosť priamo konkrétnemu zariadeniu. Služba bude poskytnutá v prípade, že zariadenie má voľné miesto. „K dispozícii budú dočasne neobsadené miesta, napríklad z dôvodu hospitalizácie stáleho klienta, alebo jeho pobytu u príbuzných. Ak sa počas poskytovania odľahčovacej služby preukáže, že dopyt po nej nie je možné uspokojiť, zváži kraj vyčlenenie samostatných lôžok vo svojich zariadeniach, ktoré budú určené výlučne iba na zabezpečovanie odľahčovacej služby,“ doplnil župan Trnka.  

Pri zabezpečení odľahčovacej služby uzavrie zariadenie sociálnych služieb s  opatrovaným zmluvu o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby. Bude v nej uvedený čas, na aký sa služba poskytuje a výška úhrady. Poplatok vychádza z platného Všeobecne záväzného nariadenia KSK o výške úhrady za sociálnu službu č. 17/2012. Počas pobytu v rámci odľahčovacej služby je opatrovaný považovaný za prijímateľa sociálnej služby a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách.

Od 1. januára 2020 sa kraj chystá rozšíriť aj službu požičiavania pomôcok. Osoby so zdravotným znevýhodnením alebo postihnutím si budú môcť požičať zdravotnícke pomôcky od štyroch verejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených krajom. Za symbolickú sumu im pomôcky poskytnú v zariadeniach ARCUS v Košiciach, HARMONIA v Strážskom, LUMEN v Trebišove a VIA LUX v Košiciach. V okresoch Michalovce a Trebišov pôjde o vôbec prvé požičovne pomôcok. K dispozícii budú zdravotnícke postele, invalidné vozíky, WC stoličky, stoličky do sprchy, chodítka, jedálenské stolíky či antidekubitné podložky.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.10.2019 10:00
Upravené: 30.01.2020 13:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine