Nové unikátne historické tlače vo VKJB

Unikátne historické tlače obohatili fond Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) vďaka mimoriadnemu príspevku Košického samosprávneho kraja. Ide o vzácne diela, ktoré sa viažu ku Košiciam a regiónu a miestnym tvorcom.

Sú medzi nimi staré tlače, grafiky, mapy a knihy. Knižnica ich získala z tuzemských a zahraničných zdrojov. „Medzi novými vzácnosťami sú staré košické tlače. Najstaršia je z roku 1718, ostatné z obdobia 18. a 19. storočia,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že fond knižnice obohatili tiež  knihy zo 17. storočia, najmä z produkcie košických tlačiarov. Najstaršou z nich je teologická polemika z roku 1671, ktorá sa tak stala najstaršou košickou tlačou v zbierkach knižnice. Záujemcovia tu nájdu aj ďalšie teologicko-filozofické diela vydané v Košiciach v 18. storočí. Cenným prírastkom sú staré grafiky mesta Košice a jeho blízkeho okolia. Zobrazujú Jasov, Slanec, Turnianske Podhradie. Zaujímavou je aj mapa Turnianskej župy z roku 1805 a mapa Abovsko-Turnianskej župy s vyobrazením Košíc.

Zaujímavým prírastkom je príručka pre mladých mužov z konca 18. storočia, ktorá obsahuje odporúčania k čestnému a šťastnému životu. Pragmaticky zameraný čitateľ ocení hospodársku príručku z roku 1737 s praktickými radami z oblasti poľnohospodárstva, chovu dobytka či rybolovu. Keďže je v latinčine, na pomoc sa núka aj učebnica latinskej gramatiky z roku 1780, ktorá obsahuje základy tohto klasického jazyka. Medzi novinkami vo fonde VKJB sa nachádzajú aj kázne, príležitostné reči, učebnice či ročenky košických škôl z 19. storočia. Začítať sa možno i do cestopisu z roku 1837, ktorý opisuje cestu po Nemecku a plavbu po Baltskom mori.

Historický fond knižnice ponúka aj ďalšie pamiatky knižnej kultúry. K najcennejším patria inkunábuly, prvotlače z 15. storočia. Nazrieť možno do písomností zo 16. či 17. storočia, ktoré vynikajú dobovými ilustráciami. Jedinečná je rukopisná zbierka s dielami, ktoré sa datujú do 17. storočia. Boli spísané v latinskom, maďarskom, nemeckom i slovenskom jazyku a mnohé z nich nikdy nevyšli tlačou. Bohatá je aj zbierka periodík, z ktorých najstaršie pochádzajú z 18. storočia.

Všetky historické i novozískané dokumenty sú záujemcom prístupné k prezenčnému štúdiu na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48 v Košiciach.

 

 

Autor/zdroj: Erika Palagyiová, vedúca regionálneho oddelenia VKJB
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2017 12:25
Upravené: 14.07.2021 15:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001