Kultúrne zariadenia využívajú karanténu aktívne

Zamestnanci kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, nezaháľajú ani v čase, keď je vstup návštevníkov do ich priestorov zakázaný. Čas karantény využívajú na nevyhnutné práce ako napríklad revízia zbierok či údržba umeleckých diel. Cestu k verejnosti si hľadajú prostredníctvom virtuálneho sveta a sociálnych sietí

„Len v minulom roku pribudlo do župných múzeí až 7 654 nových zbierkových predmetov. Poškodené exponáty za prísnych hygienických opatrení opravujú reštaurátori, preparátori alebo konzervátori. Nezastavila sa ani odborná práca špecialistov na vedecko-výskumných úlohách. Tá do budúcna poslúži ako základ pre vytvorenie nových  expozícií,“ povedal košický župan Rastislav Trnka.

V krajských múzeách a galériách prebieha v súčasnosti aj digitalizácia zbierok. V Galérii umelcov Spiša prebieha okrem digitalizácie aj ošetrenie sochárskej expozície v Záhrade umenia, ktorá teší návštevníkov už od roku 2002. Nahliadnuť do Záhrady umenia môžu aj z pohodlia svojich domov na adrese https://bit.ly/3e5yBbe. Ukážku starostlivosti o umelecké diela pripravilo i Banícke múzeum v Rožňave a môžete si ju https://bit.ly/2JQ6hM8.

Aj knižnice sa pripravujú na návrat svojich čitateľov po karanténnom období. V rámci revízie knižničných fondov vyraďujú poškodené, opotrebované a zastarané knihy, prípadne opravujú tie, ktoré v knižnom fonde aj naďalej zostávajú. V minulom roku si mohli čitatelia v regionálnych knižniciach vybrať z 567 653 knižných jednotiek. Jednotlivé knižnice v súčasnosti  aktualizujú aj online katalógy kníh.

Zákaz konania hromadných podujatí spôsobil, že sa v tomto roku v tradičných termínoch neuskutočnia obľúbené krajské festivaly ako sú Abovské folklórne slávnosti, Spišské folklórne slávnosti, Tokajský festival a ďalšie. Osvetové a kultúrne centrá pre nich s nádejou spolu s partnermi hľadajú náhradné časy konania v druhej polovici roka.

Budeme dúfať, že aj mnoho pripravovaných súťaží pre talentovaných ľudí z nášho kraja z oblasti výtvarnej tvorby, fotografie či filmu, ako sú Cineama, AMFO  či Výtvarné spektrum Košického kraja a iné  sa nám podarí  dokončiť v náhradných termínoch,“ dodala vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Knežová.

Čas, kedy sa osvetové zariadenia a kultúrne centrá nemôžu pravidelne venovať verejnosti, využívajú aj na spracovanie databáz aktívnych a tvorivých ľudí, remeselníkov či folklórnych skupín v Košickom kraji. Svoju ponuku služieb inovujú pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Divadlá v Košickom kraji okrem naštudovania nových predstavení využívajú postupne aj online kanály na sprístupnenie svojej tvorby.

Župné kultúrne organizácie, okrem virtuálnych prehliadok, pripravili pre svojich návštevníkov aj ďalšiu sériu online aktivít, a to prostredníctvom svojich webov, sociálnych sietí, či cez Youtube.

V Múzeu a kultúrnom centre južného Zemplína je pripravená online verzia tradičnej výstavy veľkonočných kraslíc. Zaujímavú aktivitu pripravilo aj Gemerské osvetové stredisko. To ponúka Hlinovanie s GOSkou. Návštevníci si môžu každú stredu na adrese organizácie vyzdvihnúť kilogram hrnčiarskej hliny za symbolické euro. Hotové dielo si potom môžu nechať vypáliť.

Zemplínska knižnica v Trebišove má k dispozícii online projekt 10 povestí z Babičkinej truhlice - Tajomstvá slovenských hradov, do ktorého sa môžu zapojiť deti aj dospelí. Prostredníctvom hvezdárne v Michalovciach si môžu mladí výskumníci vyskúšať video pokusy z fyziky, vypracovať pracovné listy či nazrieť na hviezdnu oblohu cez Timelapse videá.

Unikátny projekt s názvom Galéria online spustila Galéria umelcov Spiša na svojich web stránkach. Ide o nový formát "karanténnej" komunikácie. Aktivity ponúka aj Múzeum Spiša, ktoré pri príležitosti svetového dňa vtákov sprístupnilo tematický hravý web - Deň vtákov. Banícke múzeum v Rožňave v tomto období vypracovalo pre nadšencov dejín sériu článkov o histórii ochranných masiek spolu s online tajničkou s baníckou tematikou. Na svojich návštevníkov myslelo aj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré pripravilo zážitkové maľovanie online s Lenkou Nagyovou.

Okrem toho, online činnosti prichystalo aj Zemplínske múzeum, Spišská knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia či Východoslovenská galéria.

Viac o ďalších aktivitách pre verejnosť sa po kliknutí na názov dozviete tu:

Za kultúrou z pohodlia domova I.

Za kultúrou z pohodlia domova II.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.04.2020 10:03
Upravené: 28.07.2021 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001