Nová výstavná sála moderného umenia bude v podzemí

Ostrov kultúry, ktorý vznikne ako Otvorená zóna 2 vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej ulici 27 v Košiciach, predstavili v utorok 9. októbra 2012 zástupcovia Úradu KSK a zhotoviteľa. Na tlačovej besede boli prezentované archeologické nálezy, ktoré sa objavili pri prieskume na nádvorí galérie. Košický samosprávny kraj získal na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 2 721 730 eur. Celkové náklady sú 2 930 725 eur.

 

Projekt Ostrov kultúry Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál areálu Východoslovenskej galérie v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktury mesta Košice.

VSG patrí k najstarším, najväčším a najvýznamnejším slovenským galériám. Priestory sa využívajú na výstavné účely a spoločensko-kultúrne podujatia. Ich kapacita je však nedostatočná – chýba priestor pre prezentáciu rôznych foriem súčasného umenia. V celom objekte chýba bezbariérový prístup, kanalizácia je v havarijnom stave. Z týchto dôvodov bolo hlavným zámerom projektu vytvorenie nového univerzálneho výstavného priestoru. Výsledkom bude modernizácia existujúcich priestorov a výstavba nových výstavných priestorov v podzemí.

V rámci stavebných prác sa robí rekonštrukcia podzemných priestorov a vybudujú sa nové výstavné priestory na nádvorí galérie. Ďalej pribudne nová kanalizácia a modernizovať sa budú všetky ostatné sieťové pripojenia. Administratívne a vstupné priestory budú vybavené novým mobiliárom a informačnými a komunikačnými technológiami.

Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Zabezpečí vytvorenie plnohodnotného kultúrneho a vzdelávacieho priestoru, ktorý bude nielen dôstojne reprezentovať Košice - EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám súčasných i potenciálnych používateľov. Vďaka projektu sa budú dať multifunkčne využívať nové výstavné priestory. Vytvoria sa ideálne podmienky na splnenie náročných kritérií prezentácie súčasného umenia a využitia galérie aj na vzdelávacie účely vďaka najnovším technologiám.

Priestory VSG budú v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúknu možnosť pre vlastné projekty. Otvorená zóna bude prístupná pre umelcov, ale aj pre veřejnost, ktorá si nárokuje spôsoby umeleckého a kultúrneho vyžitia v netradičnom priestore. Vznikne možnosť prezentácie aj iných druhov umení – vizuálne divadlo, tanec, prednášky, besedy, workshopy, atď.

Hlavné časti realizácie projektu:

- vytvorenie novej multifunkčnej klimatizovanej výstavnej sály pod existujúcim nádvorím, vrátane zachovania časti historického kamenného základového a uličného muriva;
- rekonštrukcia existujúcich suterénnych priestorov na nové technické zázemie: sklad, strojovňa vzduchotechniky, serverovňa, kuchynka, sociálne zariadenia, nádrž na zachytávanie dažďovej vody;
- vytvorenie bezbariérového prístupu do suterénnych priestorov – osobný a nákladný výťah;
- rekonštrukcia kanalizácie;
- rekonštrukcia nádvoria – nová kamenná dlažba s prezentáciou polohy pôvodných múrov a archeologických nálezov;
- audiovizuálna, projekčná a výpočtová technika, vrátane štruktúrovanej kabeláže;
- vybavenie nových výstavných priestorov (vitríny, stôl, stoličky..)

Autor projektu: Ing. arch. Štefan Pacák, Kopa, s.r.o., Šoltésovej 1, Košice
Zhotoviteľ projektu: DÚHA a.s., Čapajevova 29, Prešov
Archeologický výskum: Mgr. Ján Haruštiak a PhDr. Peter Roth, PhD., archeologická spoločnosť AA TERRA ANTIQUA s. r. o. Rimavská Sobota

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. storočí.

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2012 12:30
Upravené: 07.03.2017 11:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001