Najlepšie gymnázium na Slovensku: Vzdelávanie je pre nich výzvou

Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, obhájilo prvenstvo medzi gymnáziami na Slovensku v rebríčku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy(INEKO). Prieskum potvrdil, že aj základná škola z Košíc na Krosnianskej 4 patrí k najlepším.

Z gymnázií obhájilo vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej. „Sme radi, že sme opätovne obhájili prvenstvo medzi strednými školami na Slovensku. Tento výsledok je ocenením práce našich pedagógov, aj študentov. Sme škola, ktorá vzdeláva usilovných a nadaných žiakov, ktorí sú pre našich učiteľov neustálou výzvou ako ich kvalitne pripraviť na univerzity a do ďalšieho života. Prvenstvo je aj záväzok na nasledujúce roky, chceme naďalej skvalitňovať vyučovanie a dosahovať pozitívne výsledky,“ hovorí riaditeľ Gymnázia na Poštovej Otto Révész.

Medzi TOP 10 gymnázií patrí aj Evanjelické gymnázium na Škultétyho ulici v Košiciach. Medzi najlepšie hodnotené stredné odborné školy, ktorých zriaďovateľom je KSK, patrí aj Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej, Technická akadémia v Spišská Nová Ves, Gymnázium na Šrobárovej v Košiciach.

Nové rebríčky súvisia s doplnením viacerých aktuálnych údajov. V prípade základných škôl do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania deviatakov (váha 60 percent), Testovania piatakov (20 percent) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 percent). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 percent).

„Najvyššiu váhu (50 percent) však má v odborných školách regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 percent. Pri gymnáziách berie inštitút do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 percent,“ vysvetľuje riaditeľ INEKO Peter Golias.

Pri všetkých školách INEKO berie do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky, pričom novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, napríklad teda rozdiely v sociálnom zázemí.

Autor/zdroj: Katarína Jantosovicova
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2016 10:30
Upravené: 16.10.2021 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001