Košický samosprávny kraj vyberal vedúceho odboru správy majetku

Výberové konanie na post vedúceho správy majetku prebehlo 30. 7. 2020 na Úrade Košického samosprávneho kraja. Overili sa ním odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady.

Výber pozostával z dvoch častí. Písomný test obsahoval 30 otázok a overili sa ním odborné znalosti uchádzača. Predpokladom postúpenia na ústnu časť výberového konania je minimálne 70 % úspešnosť odpovedí z písomnej časti. Ústna časť sa skladala z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie vypracovaného projektu a odpovedí na otázky členov výberovej komisie aj verejnosti.

Na pozíciu vedúceho odboru správy majetku sa prihlásili dvaja kandidáti. Do ústnej časti výberového konania sa dostal len jeden z nich, ktorý úspešne absolvoval písomný test. Výberová komisia v zákonnej lehote oboznámi uchádzača s výsledkom výberového konania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2020 08:10
Upravené: 20.01.2021 09:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001