Na stredných školách sa 20. mája začínajú ústne maturity

Najviac žiakov v školskom roku 2018/19 maturuje na župných školách v Košiciach a Michalovciach.

Po akademickom týždni čaká stredoškolákov posledná fáza skúšky dospelosti. Od pondelka      20. mája sa začínajú ústne maturitné skúšky, ktoré potrvajú do piatka 7. júna. Konať sa budú na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Za zeleným stolom bude odpovedať 5 036 žiakov, z toho na stredných odborných školách maturuje 3 325 a na gymnáziách 1 711 stredoškolákov.

Spomedzi škôl spadajúcich pod košickú župu majú tento rok po prvý raz svojich maturantov nové odbory – autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach, reklamná tvorba na SOŠ Ostrovského v Košiciach a výživa a šport na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach. Najviac žiakov v školskom roku 2018/19 maturuje na župných školách v Košiciach a Michalovciach. Konkrétne na Strednej odbornej škole na Ostrovského v Košiciach, na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, SPŠ elektrotechnickej na Komenského v Košiciach, Obchodnej akadémii na Watsonovej v Košiciach, Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach a na Gymnáziu na Trebišovskej v Košiciach.

Celkovo sa maturuje na 63 stredných školách, z toho je 40 stredných odborných škôl, 19 gymnázií, dve konzervatóriá a dve spojené školy. Na gymnáziách maturujú žiaci zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka. Okrem toho si volia ďalšie dva predmety podľa záujmu o ďalšie štúdium na vysokej škole Na stredných odborných školách zase budú žiaci odpovedať aj na otázky z teoretickej časti odbornej zložky. Súčasťou ich maturity je praktická časť.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2019 14:00
Upravené: 03.11.2021 14:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001